Imagine copertă

MEDIUL DE SECURITATE ACTUAL – REALITĂȚI ŞI PERSPECTIVE

Daniel ROMAN, Constantin NICOLAESCU

Abstract


În contextul transformărilor raporturilor de poziție a factorilor de securitate, la adresa unei națiuni sau a unei coaliții: politic, militar, economic, social, de mediu, de infrastructuri şi de informații, sunt preconizate noi dimensiuni ale conflictelor contemporane. Deşi riscurile unei confruntări militare pe scară largă continuă să se diminueze, se observă o evoluție neobișnuită a evenimentelor internaționale, în spectrul larg de securitate din ultima perioadă. Astfel, apreciem modalitățile noi de regândire şi de identificare a soluțiilor la adresa siguranței şi a securității forțelor proprii, într-un cadru de amenințări mult mai extins față de cel clasic cunoscut. În urma studiilor de caz, cum ar fi includerea Crimeei în cadrul Confederației Ruse şi criza emigranților din zona de conflict Siria, am formulat o serie de concluzii pertinente asupra tendințelor de transformare a mediului de securitate actual, respectiv am identificat posibilele amenințări la adresa stării de pace şi de securitate regională şi internațională.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dinu M.Şt., Alexandrescu G., Surse de instabilitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, apud Buzan B., Popoarele, statele şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 2000.

Frunzeti T., Zodian V., coord, Lumea 2007, Enciclopedie Politică şi Militară, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.

Mureşan L., Pop A., Bonciu Fl., The European Security And Defence Policy – A factor of in uence on the actions of Romania in the field of security and defence, research paper, The European Institute of Romania, Bucureşti, 2004.

Mureşan L., The New International Security Landscape, în: Defense and „Security Sector Governance and Reform in South East Europe: Insightsand Perspectives”, Second volume: Macedonia, Moldova, Romania, edited by J. Trapans and P. Fluri, DCAF-Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced, Geneva/Belgrade, 2003.

Mureşan L., Uniunea Europeană – Politica europeană de securitate şi apărare, lucrare elaborată în cadrul proiectului Phare RO-2002/000-586.03.01.04.02, „Formare iniţială în afaceri europene pentru funcţionarii publici din administraţia publică centrală”, implementat de Institutul European din România în colaborare cu EUROMED-Euro mediteranean Networks din Belgia, în anul 2005. Lucrarea face parte din Micromonografii – Politici Europene.

Mureşan M., Ţenu C., Stăncilă L., Enache D., Filote D., Securitatea Europeană la începutul mileniului III, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Osborne J., Beyond Irregular Warfare: A Strategic Concept for Countering Irregular Adversaries and Engagement in Complex Security Environments, Retrieved May 28, 2009, from Small Wars Journal, 2009, February.

Paşcu I.M., Vintilă S.N., Teoria relaţiilor internaţionale. Note de curs, Editura Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti, 2007.

Sarcinschi Al., Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005.

Solana J., A secure Europe in a better world, Thessaloniki European Council, 09 August 2016.

Turchynov Oleksandr, Декларація „Про боротьбу за звільнення України (Declaration „Of the Struggle for the Liberation of Ukraine”), Parliament of Ukraine, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1139-18, 20 martie 2014.

United States Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3–0, Joint Operations, Department of Defense, Washington DC, 2008.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 ‐ 2019 ‐ O Românie puternică în Europa şi în lume, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf, accesat la 30 iul. 2017.

*** Manualul NATO, 2001, Ministerul Informaţiilor Publice (Traducere din Office Of Information and Press, NATO, Bruxelles, Belgium); Tratatul Nord-Atlantic, art.3,5; România-NATO, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002.

U.S. Department of the Army, Hybrid Threat, Training Circular 7-100, Washington DC, November 26, 2010.

United States Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1–02: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense Washington DC, 2008.

SSOCOM; USMCCDC, Irregular Warfare (IW) Joint Operating Concept (JOC) V1.0., Department of Defense, Washington DC, 2007.

United States Joint Chiefs of Staff. Joint Publication 1–02: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, Washington DC, 2008.

United States Senate, Committee on Armed Services. Staff report, 99th Cong., 1st sess. Defense Organization: The Need for Change, October, 1985.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-18014446-este-razboiul-hibrid-dus-rusia-ucraina-cum-fost-pregatit-zece-ani-sub-ochii-permisivi-occidentului.htm

http://smallwarsjournal.com/mag/docs-temp/184-osborne.pdf

http://www.statewatch.org/news/2003/sep/solanasec.pdf

http://old.presidency.ro/static/ordine/CSAT/SSNR.pdf

http://www.worldcat.org/title/defense-organization-the-need-for-change-staff-report-to-the-committee-on-armed-services-united-states-senate/oclc/15245347

Putin signs laws on reunification of Republic of Crimea and Sevastopol with Russia, http://tass.ru/en/russia/724785

„NATO Secretary-General: Russia's Annexation of Crimea Is Illegal and Illegitimate

https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/03/19/nato-secretary-general-russias-annexation-of-crimea-is-illegal-and-illegitimate/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com