Imagine copertă

PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎN ACŢIUNILE FORŢELOR TERESTRE

Daniel ROMAN

Abstract


Complexitatea mediului operaţional contemporan, în care forţele militare pot fi solicitate să formuleze răspunsuri pentru restabilirea situaţiei de normalitate, a generat reacţii pertinente la toate nivelurile factorilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii. Abordarea integrată a stărilor de securitate, în care „sistemele - pilon” sunt descrise şi analizate, politic, militar, economic, social, informaţional, sub aspectul infrastructurii şi al mediului, reprezintă un punct de plecare pertinent în decodificarea realităţii, respectiv de formulare a opţiunilor de răspuns pentru situaţii ipotetice de război, de criză sau de pace fragilă. Gradul de detaliere a operaţiilor militare, în funcţie de nivelul de abordare strategic, operativ sau tactic, poate fi asimilat modurilor diferite de manifestare a celorlalţi piloni de securitate. Evaluarea spaţiului de angajare a operaţiilor militare are un caracter complex şi sistemic, unde domeniul infrastructurilor critice reprezintă unul dintre factorii-cheie privind planificarea şi desfăşurarea acţiunilor militare de angajare a inamicului. Relaţiile de condiţionare reciprocă a acţiunilor forţelor terestre şi, respectiv, de protecţie a infrastructurilor critice reprezintă un domeniu amplu de evaluare şi de cercetare, necesar a fi aprofundat din cauza implicaţiilor şi a impactului evenimentului negativ asupra stării finale dorite.
În cadrul acestui articol, mi-am propus susţinerea argumentată a necesităţii de abordare integrată a factorilor de securitate, în baza influenţelor reciproce, în special protecţia infrastructurilor critice cu acţiunile forţelor terestre, în baza scenariilor de risc şi de vulnerabilitate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008, http://ccpic.mai.gov.ro/docs/directiva114_RO.pdf?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF.

Alexandrescu Grigore, Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Bălăceanu Ion; Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Colectiv, Ghidul Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, document aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nr. 128, din 10 decembrie 2015.

Colectiv, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind protecţia infrastructurilor critice de informaţie, Bruxelles, 2009, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/RO/1-2009-149-RO-F1-1.Pdf.

Dincovici Cristian, colectiv, SMG/Cc-2.4 Manualul privind pregătirea întrunită de informaţii a mediului militar, Editura Militară, Bucureşti, 2014.

Drack Manfred, „Ludwig von Bertalanffy’s early system approach”, în Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, september/october 2009, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322

Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Rădulescu Norocel, colectiv, S.M.G.-3, Manualul de planificare a operaţiilor, Editura Militară, Bucureşti, 2016.

Rus Alexandru (colectiv), SMG-79, Doctrina pentru cooperarea civili‒militari (CIMIC) SMG/PFA-5.2, Editura Militară, Bucureşti, 2013.

Robbins P. Stephen, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

The White House, Executive Order 13010: Critical Infrastructure Protection, 15 July 1996, http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com