PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎN ACŢIUNILE FORŢELOR TERESTRE

Authors

  • Daniel ROMAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Complexitatea mediului operaţional contemporan, în care forţele militare pot fi solicitate să formuleze răspunsuri pentru restabilirea situaţiei de normalitate, a generat reacţii pertinente la toate nivelurile factorilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii. Abordarea integrată a stărilor de securitate, în care „sistemele - pilon” sunt descrise şi analizate, politic, militar, economic, social, informaţional, sub aspectul infrastructurii şi al mediului, reprezintă un punct de plecare pertinent în decodificarea realităţii, respectiv de formulare a opţiunilor de răspuns pentru situaţii ipotetice de război, de criză sau de pace fragilă. Gradul de detaliere a operaţiilor militare, în funcţie de nivelul de abordare strategic, operativ sau tactic, poate fi asimilat modurilor diferite de manifestare a celorlalţi piloni de securitate. Evaluarea spaţiului de angajare a operaţiilor militare are un caracter complex şi sistemic, unde domeniul infrastructurilor critice reprezintă unul dintre factorii-cheie privind planificarea şi desfăşurarea acţiunilor militare de angajare a inamicului. Relaţiile de condiţionare reciprocă a acţiunilor forţelor terestre şi, respectiv, de protecţie a infrastructurilor critice reprezintă un domeniu amplu de evaluare şi de cercetare, necesar a fi aprofundat din cauza implicaţiilor şi a impactului evenimentului negativ asupra stării finale dorite. În cadrul acestui articol, mi-am propus susţinerea argumentată a necesităţii de abordare integrată a factorilor de securitate, în baza influenţelor reciproce, în special protecţia infrastructurilor critice cu acţiunile forţelor terestre, în baza scenariilor de risc şi de vulnerabilitate.

Author Biography

Daniel ROMAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut la data de 27.03.1974, în localitatea Onești, județul Bacău, Daniel Roman este absolvent al Institutului militar de rachete şi artilerie antiaeriană ,,General Bungescu”, Braşov, (licență, arma rachete şi artilerie antiaeriană, specialitatea electromecanică), promoția 1996, și al Facultății de Comandă și Stat Major (promoția 2011), din cadrul Universităţii Naționale de Apărare ,,Carol I”, având masterat de conducere interarme - Forțe Terestre. Studiile militare au fost completate prin diverse forme de pregătire, la Facultatea de ştiinţe a Universităţii „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia, obținând licenţă, în 2012, în specializarea Administrarea afacerilor, Economia comerţului, turismului şi serviciilor. Din anul 2016, deţine titlul de doctor în ştiinţe militare. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire. De profesie ofițer, este cadru didactic, lector universitar în Departamentul Forţe Terestre al Facultăţii de Comandă şi Stat Major, din Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”. Are o vastă activitate ştiinţifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autor al mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la edituri de prestigiu, cum ar fi Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, Editura Centrul tehnic editorial al armatei, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale STRATEGII XXI, Editura The Air Force Academy „Henri Coandă”, Editura Centrului de Artilerie terestră şi Artilerie antiaeriană „Ioan Vodă”, din Sibiu.

References

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008, http://ccpic.mai.gov.ro/docs/directiva114_RO.pdf?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF.

Alexandrescu Grigore, Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Bălăceanu Ion; Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Colectiv, Ghidul Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, document aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nr. 128, din 10 decembrie 2015.

Colectiv, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind protecţia infrastructurilor critice de informaţie, Bruxelles, 2009, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/RO/1-2009-149-RO-F1-1.Pdf.

Dincovici Cristian, colectiv, SMG/Cc-2.4 Manualul privind pregătirea întrunită de informaţii a mediului militar, Editura Militară, Bucureşti, 2014.

Drack Manfred, „Ludwig von Bertalanffy’s early system approach”, în Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, september/october 2009, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322

Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Rădulescu Norocel, colectiv, S.M.G.-3, Manualul de planificare a operaţiilor, Editura Militară, Bucureşti, 2016.

Rus Alexandru (colectiv), SMG-79, Doctrina pentru cooperarea civili‒militari (CIMIC) SMG/PFA-5.2, Editura Militară, Bucureşti, 2013.

Robbins P. Stephen, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

The White House, Executive Order 13010: Critical Infrastructure Protection, 15 July 1996, http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm

Published

2018-01-16

Issue

Section

Articole