Imagine copertă

EVALUAREA EXPERIMENTALĂ A ACŢIUNILOR UNEI STRUCTURI TACTICE INTERARME FOLOSIND SIMULAREA CONSTRUCTIVĂ. STABILIREA IPOTEZELOR DE LUCRU, A CRITERIILOR DE SUCCES ŞI A LIMITĂRILOR

Manuel DOGARU

Abstract


Simularea constructivă se poate considera ca fiind un sistem ce procesează ca date de intrare structuri de forţe, caracteristici ale echipamentelor din înzestrare şi elemente doctrinare. Experimentul folosind simularea constructivă poate avea ca variabilă oricare dintre datele de intrare enumerate. Alegând convenabil datele de ieşire, prin comparaţie, se pot estima efectele asupra capacităţii acţionale a structurilor de forţe, eficienţei sistemelor de armament sau se pot valida noi proceduri tactice sau operative, ca parte a dezvoltării ştiinţei militare.
Caracterul în general întrunit al simulării constructive o transformă într-un instrument valoros pentru o gamă vastă de experimente în cadrul cercetării militare operaţionale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Col.prof.univ.dr. Bălăceanu Ion, col.prof.mil.dr. Laurenţiu Duţescu, mr.lect.univ.drd. Iulian Martin, Curs proiectarea scenariilor şi simularea acţiunilor militare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Behzad Raiszadeh şi colectiv, CK-12 Modeling and Simulation for High School Teachers: Principles, Problems, and Lesson Plans, Copyright © 2012 CK-12 Foundation, www.ck12.org, Printed: August 31, 2012.

Col. Dogaru Manuel, Modele şi baze de date standardizate ale structurilor militare în „Tactică şi artă operativă forţe terestre – TAOFT”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, ©2013 Project Management Institute Inc., 2013.

Armor And Mechanized-Based Opposing Force Organization Guide, Filed Manual No. 100-60, Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 1997.

Guide for Understanding and Implementing Defense Experimentation – GUIDEx, The Technical Cooperation Program, 2006.

http://www.simulation.cc/more.php?id=A86_0_1_0_M
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com