FORTIFICAŢIA ANTICĂ. LIMESUL ROMAN

Authors

  • Constantin COŞOFREŢ Centrul de Studii şi Proiectare Construcţii Militare, Bucureşti

Abstract

Fortificaţiile antice reprezintă un reper al ştiinţei militare transformat în complexitatea formelor de manifestare şi de expresie a istoriei, ca o imagine vie a trecutului. Acestea oferă un capitol cronologic structurat pe elemente care însoţesc conceptele şi setul de valori care promovează şi plasează momente epocale din cultura şi civilizaţia lumii. Tipologia şi clasificarea fortificaţiilor dezvoltă elemente distincte ale evoluţiei societăţii, în ansamblu, preamărind efortul de continuitate şi de excelenţă al umanităţii.

Author Biography

Constantin COŞOFREŢ, Centrul de Studii şi Proiectare Construcţii Militare, Bucureşti

Născut la data de 21.08.1973, în localitatea Bacău, absolvent al Academiei Tehnice Militare şi al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, în prezent doctorand la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.

References

Branga Nicolae, Urbanismul Daciei Romane, Editura Facla, Timişoara, 1980.

Cantemir Dimitrie, Descrierea Moldovei, Editura Lyceum, Bucureşti, 1967.

Clausewitz von Carl, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

Constantin Daniel, Civilizaţia asiro-babiloniană, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981.

Cpt. Crăinicianu Gr., Curs de fortificatsie pasageră. Partea I. Istoricul şi Technologia Fotificatsiei în general, Editura Atlas, Bucureşti, 1881.

Crişan Ion Horaţiu, Spiritualitatea geto-dacică, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1987.

Glodariu I., Iaroslavschi E., Rusu A., Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1985.

Glodariu, Iaroslavschi E., Rusu A., Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1985.

Gostar Nicolae, Cetăți dacice în Moldova, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.

Hann Felician, Scurt istoric al dezvoltării fortificaţiei permanente în România, Editura Academiei Militare, Bucureşti, 1958.

Prof.dr. Lascu Nicolae, stud. arh. Raluca Zaharia, Limesul sud dunarean, Universitatea de Arhitecură şi Urbanism „Ion Mincu”', Bucureşti, 2010.

Macrea M., Gudea N., Motu I., Praetorivm – Castrvl şi aşezarea romană de la Mehadia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.

Marghitan L., Fortificaţii dacice şi romane, Editura Militară, Bucureşti, 1978.

Mr. Minculescu I., Şcoala de oficeri de geniu.Curs de fortificaţie, anul al-II-lea, Bucureşti, 1893.

Nicolae Branga, Urbanismul Daciei Romane, Editura Facla, Timişoara, 1980.

Petrescu-Dâmboviţa M., Teodor D.Gh., Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de Carpaţi, Editura Junimea, Iaşi, 1987.

Pye Michael, Dalley Kirsten, Civilizaţii dispărute şi secrete ale trecutului, Editura Career Press, Pompton Plains, Statele Unite ale Americii, 2011.

Străinu Emil, Incursiune în lumea subterană, Editura Triumf, Bucureşti, 2011.

Tudor Dumitru, Arheologia Romană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

Vere Gordon Childe, The dawn of European Civilisation, London, 1946.

Vlădescu Col.dr. Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983.

http://wol.jw.org/ro/wol/d/r34/lp-m/102004445, Vestigii ale măreţului Imperiu Roman

http://www.limesdacicus.ro/ro/limes/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zidul_lui_Antoninus/, Zidul lui Antonius

http://www.limesdacicus.ro/ro/limes/

http://apar.archaeology.ro/bondoc.htm#valuri/

http://romania-misterioasa.blogspot.co.uk/2015/10/zidul-dacic-o-constructie-unica.html

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole