MECANISME POLITICO-DIPLOMATICE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR ARMATE

Authors

  • Iuliu-Octavian VLADU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Nedreptățile sociale, guvernarea slabă, rivalitățile etnice și religioase, precum și lipsa toleranței de orice tip în combinație cu luptele pentru controlul diferitelor resurse naturale au condus către izbucnirea de conflicte violente. Originea conflictelor armate rezidă într-un mix de factori socio-politici și de acumulare a diferitelor tensiuni alimentate de lipsa dialogului real dintre actorii din viața internă și externă a statelor. Având consecințe nefaste asupra condițiilor de viață, în special a populațiilor vulnerabile, și perturbând întreg sistemul public și social al unui stat, conflictele armate tind de cele mai multe ori să amenințe securitatea regională și chiar pe cea globală. Odată ce războiul a devenit ilegal, statele au fost obligate să soluţioneze disensiunile dintre ele fără a recurge la forţă şi la ameninţarea cu forţa. Cu toate acestea, în anumite cazuri impuse de condițiile socio-istorice, mijloacele tradiționale de rezolvare a conflictelor armate nu trebuie omise.

Author Biography

Iuliu-Octavian VLADU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Specialist în comunicare şi relaţii publice, Octavian Vladu deține din anul 2008 un masterat în comunicare politică-marketing politic şi electoral obținut la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Din anul 2013 este absolvent al Colegiului Naţional de Apărare, cursul introductiv în securitate naţională, iar în anul 2014 a urmat cursurile Institutului Diplomatic Român şi Institutului European din România. În prezent este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare şi lucrează în administraţia publică centrală din România, unde a ocupat mai multe funcţii publice de execuţie şi conducere precum consilier, expert, şef serviciu.

References

Prof.dr. Cloşcă Ionel, dr. Codiţă Dumitru, Dicționar enciclopedic de drept internaţional umanitar: de la origini până în prezent, Ploieşti, Karta-Graphic, 2013.

Cloşca Ionel, Despre diferendele internaţionale şi căile soluţionării lor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.

Cloşcă Ionel, Conflictele armate şi căile soluţionării lor, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

Frunzeti Teodor, Geostrategie, București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009.

Iordache Constantin, Rezolvarea legală a diferendelor internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2005.

Kenneth N. Waltz, Teoria politicii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Kissinger Henry, Diplomația, Editura All, București, 2007.

Prof.univ.dr. Mazilu Dumitru, Diplomația, drept diplomatic şi consular, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

Morgenthau Hans J., Politica între națiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Năstase A., Aurescu B., Jura C., Drept public internațional, Ediția a 5-a, Editura C.H.Beck, București, 2009.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole