Imagine copertă

IMPORTANŢA STRUCTURILOR MILITARE ÎN CONTRACARAREA EFECTELOR RĂZBOIULUI HIBRID

Dragoş Alexandru NECULA

Abstract


Mediul de securitate global și regional este marcat de dificultăţile în contracararea riscurilor și a ameninţărilor clasice, asimetrice și hibride. În acest sens, este necesar a se acorda o atenţie deosebită tendinţelor de reconfigurare, pe termen mediu și lung, a jocurilor geostrategice datorită evenimentelor ce se succed cu repreziciune şi care aduc în faţa noastră provocări ce pleacă de la resurgenţa naţionalismului şi a extremismului, precum şi cele care duc la fragmentarea etnico‐religioasă şi la radicalizarea ideologică. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei a dus la apariţia unor noi riscuri şi ameninţări greu de identificat și de combătut. Acestea pot duce rapid la atacuri cibernetice ce pot afecta infrastructurile critice, dar pot duce și la crize energetice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994.

*** Carta albă a apărării din 11.04.2016, http://lege5.ro/Gratuit/geydkojqgiza/carta-alba-a-apararii-din-11042016.

*** OXFORD Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1988, Second Edition by Christina Ruse.

Administraţia Prezidenţială, Ghidul strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015.

Deac Aron Liviu, Irimia Ion, Securitatea României la răscruce de milenii- aspecte politico-militare, Editura AISM, Bucureşti, 2000.

Lupitu Robert, Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant UE vor aplicarea clauzei de apărare reciprocă în cazul unor atacuri hibride puternice. Cum vrea UE să devină un furnizor de securitate şi să coopereze cu NATO, http://www.caleaeuropeana.ro

Miroiu A., Introducere în analiza politicilor publice, Editura Paideia, Bucureşti, 2001.

Potter L.R., The Ten-Step Strategic Communication Plan, 1999 Yearbook of Global Communication, Madrid, Spain, October, 1998.

http://www.caleaeuropeana.ro

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_ro. pdf

http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

http://lege5.ro/Gratuit/he2tgmy/legea-apararii-nationale-a-romaniei-nr-45-1994

http://www.ucv.ro/pdf/site/constitutia_romaniei.pdf accesat la:12.09.2016

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2016/Anexa%203/ Ministerul%20Apararii%20Nationale.pdf

http://dexonline.ro

http://rezilienta.ro/rezilienta

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2014-11-28_Anexa9.pdf




Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com