FENOMENUL DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE ÎN PROCESUL DE ABSORBȚIE A FONDURILOR COMUNITARE. VULNERABILITĂȚI LA ADRESA SECURITĂȚII ȘI A SIGURANȚEI NAȚIONALE

Authors

  • Lăcrămioara Gena PARASCHIV Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

Abstract

În lumina documentelor de planificare strategică de siguranță și de securitate națională, aferente perioadei 2014-2020, rolul procesului de absorbție a fondurilor europene a fost redefinit în cadrul dimensiunii securității economice naționale și așezat pe poziția de parte integrantă a interesului național de securitate. Această nouă abordare exprimă angajamentul ferm de a dezvolta și de a implementa un complex de măsuri de apărare împotriva tuturor vulnerabilităților și a riscurilor ce amenință securitatea economică a României, prin promovarea unei culturi a „toleranței zero” față de fraudă și corupție.

Author Biography

Lăcrămioara Gena PARASCHIV, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2000. Și-a aprofundat studiile în domeniul managementului de proiecte cu finanțare europeană participând la programe de formare profesională organizate de instituții naționale acreditate. Și-a aprofundat studiile universitare în domeniul managementului fondurilor structurale și de coeziune prin obținerea în anul 2009 a Diplomei de Master în Administrație Europeană conferită de Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” Constanța. Începând cu anul 2015 urmează, în cadrul Școlii Doctorale de Ordine Publică și Siguranță Națională, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, studii doctorale cu tema „Fraudarea Fondurilor Europene”. Are o experiență de peste 12 ani în coordonarea de proiecte finanțate prin programele europene de preaderare (Phare, Phare CBC) și post-aderare( Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

References

*** Hotărârea Parlamentului nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, Monitorul Oficial nr. 450 din 23 iunie 2015.

Administrația Prezidențială, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015- 2019 – O Românie puternică în Europa și în lume, București, 2015.

Guvernul României, Hotărârea nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763 din 13 octombrie 2015.

Comisia Europeană, O mai bună investire și gestionare a fondurilor politicii de coeziune a UE de către statele membre și regiunile din Uniune, Bruxelles, 24 martie 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_ro.htm, accesat la 06.05.2017.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole