Imagine copertă

SUPRAVEGHEREA AERIANĂ LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI. EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE

Pătru PÎRJOL

Abstract


Evoluţia mediului de securitate la nivel mondial şi regional, noile ameninţări ce se proliferează la adresa securităţii naţionale contribuie la creșterea rolului componentei militare a securităţii. Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii a evidențiat rolul senzorilor de supraveghere și a platformelor aeriene de tip UAV la realizarea unei imagini reale, cât mai fidele, a câmpului de luptă și la creșterea eficienței acțiunilor militare în teatrul de operații. Integrarea senzorilor de cercetare şi de supraveghere în sistemul C4ISR permite transmiterea datelor în timp real asigurând obținerea supremaţiei informaţionale asupra adversarului și creşterea calităţii actului decizional, având ca efect creșterea eficienței ripostei împotriva unui potențial adversar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Nr. 1/2010.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Nr. 2/2015.

Chiriac Mircea, Ion Emil, Manta Dănuţ, Conflictul militar în epoca contemporană, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Clausewitz Carl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

AAP-6, Glosar NATO de termeni și definiții (engleză, franceză și română), Ediția 2015.

Păunescu Constantin, Agresivitatea şi conduita umană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.

Vegheş Sorin, Supravegherea prin radiolocaţie în acţiunile militare, Editura AÎSM, Bucureşti, 2003.

http://www.rumaniamilitary.ro/cassidian-eads-anunta-ca-in-curand-va-putea-detecta-avioanele-stealth

http://www.rumaniamilitary.ro/viitorul-dronelor-in-romania

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120118_nato_security_rou.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com