SUPRAVEGHEREA AERIANĂ LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI. EVOLUŢIE ŞI TENDINŢE

Authors

  • Pătru PÎRJOL Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evoluţia mediului de securitate la nivel mondial şi regional, noile ameninţări ce se proliferează la adresa securităţii naţionale contribuie la creșterea rolului componentei militare a securităţii. Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii a evidențiat rolul senzorilor de supraveghere și a platformelor aeriene de tip UAV la realizarea unei imagini reale, cât mai fidele, a câmpului de luptă și la creșterea eficienței acțiunilor militare în teatrul de operații. Integrarea senzorilor de cercetare şi de supraveghere în sistemul C4ISR permite transmiterea datelor în timp real asigurând obținerea supremaţiei informaţionale asupra adversarului și creşterea calităţii actului decizional, având ca efect creșterea eficienței ripostei împotriva unui potențial adversar.

Author Biography

Pătru PÎRJOL, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

A absolvit Institutul militar de radiolocaţie „Avram Iancu” în anul 1991 şi a fost repartizat la un batalion radiotehnic, care asigura sprijinul informaţional al unităţii de aviaţie de la Feteşti. În perioada 1991-2006 a ocupat funcţii pe linie operaţională la radare şi în Punctul de Fuziune al Senzorilor de la Feteşti. Din anul 2006 a fost încadrat la Secţia Instrucţie Radiolocaţie şi Război Electronic din Statul Major al Forţelor Aeriene, unde a desfăşurat activităţi specifice până în anul 2011. În perioada 2011-2012 a fost student la programul de studii universitare de masterat Conducere interarme forţe aeriene. După absolvire a fost încadrat şef al Operaţiilor şi Instrucţiei la o unitate din Statul Major al Forţelor Aeriene, iar începând cu 01.10.2014 este încadrat pe funcţia de instructor superior la Departamentul Forţe Aeriene din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major a Universităţii Naţionale de Apărare Carol I.

References

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Nr. 1/2010.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Nr. 2/2015.

Chiriac Mircea, Ion Emil, Manta Dănuţ, Conflictul militar în epoca contemporană, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Clausewitz Carl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

AAP-6, Glosar NATO de termeni și definiții (engleză, franceză și română), Ediția 2015.

Păunescu Constantin, Agresivitatea şi conduita umană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994.

Vegheş Sorin, Supravegherea prin radiolocaţie în acţiunile militare, Editura AÎSM, Bucureşti, 2003.

http://www.rumaniamilitary.ro/cassidian-eads-anunta-ca-in-curand-va-putea-detecta-avioanele-stealth

http://www.rumaniamilitary.ro/viitorul-dronelor-in-romania

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120118_nato_security_rou.pdf

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole