CONTRIBUŢIA ASISTENŢEI RELIGIOASE LA CREŞTEREA VALORILOR MORALE CREŞTINE ALE MILITARILOR ARMATEI ROMÂNIEI CARE PARTICIPĂ LA MISIUNI ÎN SPAŢIUL NAŢIONAL ŞI/SAU ÎN AFARA TERITORIULUI NAŢIONAL

Authors

  • Cristian NICULESCU Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, Bucureşti

Abstract

Activitatea religioasă în Armata României se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2000 (Legea privind constituirea, organizarea și funcționarea clerului militar), iar misiunea principală a capelanului este aceea de a asigura o viaţă religioasă normală militarilor, personalului civil contractual şi membrilor familiilor acestora. Această misiune are un caracter instructiv, de a fundamenta cunoaşterea şi aprofundarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, precum şi un aspect educativ, care vizează cultivarea şi dezvoltarea vieţii moral-religioase şi sociale a militarilor. Prezenţa şi activitatea preotului militar în structurile Armatei României reprezintă garanţia exercitării confesionale de către fiecare militar a credinţei pe care acesta o mărturiseşte, a asigurării dreptului la o viaţă religioasă normală, în funcţie de confesiunea sau de religia căreia îi aparține, în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

Author Biography

Cristian NICULESCU, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, Bucureşti

Născut la data de 03.07.1970, Ploieşti, jud. Prahova Studii: Liceul Industrial ,,Electronica”, Bucureşti, 1984-1988; Seminarul Teologic Ortodox, Bucureşti, 1989-1994; Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureşti, 1992-1996; Curs, Colegiul de Comandă şi Stat Major, A.Î.S.M., Bucureşti, 2001; Curs, Şcoala de Aplicaţie pentru infanterie şi vânători de munte, Făgăraş, 2004; Curs, Colegiul de Război, A.Î.S.M., Bucureşti, 2005; Curs, Colegiul Naţional de Apărare, U.N.Ap., Bucureşti, 2010; Loc de muncă: Corpul 1 Armată, Bucureşti, 1999-2000; Brigada 1 Mecanizată teritorială, Bucureşti, 2000-2003; Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul, Bucureşti, 2003-prezent.

References

Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2007.

*** Strategia de securitate a României, Bucureşti, 2007.

Clausewitz Carl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

Col. (r) dr. Duţu Petre, Dinamica misiunilor armatei, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2004.

Frunză Mihaela, Feţele toleranţei, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR (EIBMBOR), Iaşi, 2003.

Chaplain (col.) Hill Greg W., Chaplain (maj) Meyer Rob, The Role of Religion in Information Operations, magazine „Army Chapelancy” San Antonio, Texas, 29-31 May, 2008.

Pr.prof.dr. Ioniţă Viorel, Toleranţa religioasă şi buna vecinătate, coordonate fundamentale ale spiritualităţii românești, în Revista „Studii Teologice”, nr. 2, București, 1987.

Pr.dr. Irimia Valer, Asistența socială a Bisericii, Lucrare de doctorat, Editura Cosal, București, 2009.

Janowitz Morris, Military institutions and coercion in the developing nations, University of Chicago Press, Chicago, London, 1977.

Janowitz Morris, Military conflict. Essays in the institutional analysis of war and peace, Sage Publications, Beverly Hills, London, 1975.

Janowitz Morris, Doorn van Jacques, On military intervention, Aldershot, Gower, 1985.

McLaughlin Paul, The chaplain’s evolving role in peace and humanitarian relief operations, United States Institute of Peace, Washington, 2002.

Gl.prof.univ.dr. Mureşan Mircea, Interacţiunea axiologică credinţă-datorie-valoare în configurarea unităţii europene, în Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii Bucureşti, 2006.

Gl.prof.univ.dr. Mureşan Mircea, Principiile, cadrul organizatoric şi obiectivele activităţilor culturale, de educaţie patriotică, ostăşească, moral-religioasă şi de petrecere a timpului liber în Armata României, în Revista „Gândirea Militară Românească”, număr comun româno-maghiar, București, 1995.

Pr.lect.univ.drd. Pitic Sorin, Consideraţii privind preotul militar şi rolul său în teatrul de operaţii, în Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Bucureşti, 2005.

www.patriarhia.ro/Publicatii/BOREUROPA/snagov.html Patriarhia Ortodoxă Română.

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole