Imagine copertă

REPERE ALE CONFLICTULUI DE TIP HIBRID ÎN SECOLUL XX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Vasile BĂTINAŞ

Abstract


Ameninţările hibride au fost prezente în marea parte a conflictelor care s-au desfăşurat de-a lungul timpului, prin combinarea metodelor convenţionale, specifice confruntărilor armate, cu metode neconvenţionale. Ameninţările hibride au cunoscut o evoluţie exponenţială odată cu trecerea timpului, însă conflictele care s-au desfăşurat în secolul XX şi mai ales în prima partea secolului XXI sunt mai relevante în ceea ce priveşte caracterul hibrid al confruntărilor. În acest context, am supus unei succinte analize un număr de cinci conflicte ale istoriei recente, pentru a scoate în evidenţă particularităţile specifice conflictului de tip hibrid.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Victory in Vietnam, The Military History Institute of Vietnam, The University Press of Kansas, 2002.

*** Wanat – Combat Action in Afghanistan, 2008, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas, 2010.

Dupuy Trevor, Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars 1947-1974, Harper Collins Publisher, 1978.

Glenn W. Russell, All Glory Is Fleeting: Insights from the Second Lebanon War, RAND Corporation, 2012.

Kober Avi, The Israel defense forces in the Second Lebanon War: Why the poor performance?, în revista The Journal of Strategic Studies, vol. 31, nr. 1, 2008.

*** Matters to be Grasped when Performing the Ideological Task in the Party Body, in Viet-Nam Documents and Research Notes, „Decisive Victory: Step by Step, Bit by Bit”, Texas Tech University Vietnam Archive, 1969;

http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterinsurgency_guidance.pdf

https://www.transparency.org/cpi2013/results
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com