Imagine copertă

ROLUL BLINDATELOR ‒ DE LA CONVENȚIONAL LA HIBRID

Sorin BĂLAN

Abstract


Tranziția blindatelor de la rolul militar consacrat la cel specific acțiunilor hibride este condiționată și provocată de metamorfoza mediului operațional, mutațiile cauzate de această schimbare și modul de ducere al acțiunilor kinetice de către amenințarea hibridă.
Transferul acțiunilor militare care întrebuințează blindate, din zonele nepopulate către aglomerările urbane, are influențe asupra rolului platformelor blindate

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Treaty of conventional armed forces in Europe, Paris, 1990.

Buța Viorel, Alexandrescu Gelu, Dumitru Daniel, Elemente dinamice ale câmpului de luptă modern, Editura UNAp, București, 2004.

Cordesman H. Antony, Israel and Syria: The military balance and prospects of war, Center for Strategic and International Studies Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Washington DC, 2007, varianta online.

Holiday Joseph, The Syrian Army doctrinal order of battle, 2013, www.understandingwar.org/

Lowe A. Dennis, Employing armor against the Islamic State: the inevitable urban combined armed fight, https://www. google.ro/url?sa=t&rct

Radu Vasile, Acțiunile antiblindate în operația de apărare, în noua fizionomie de desfășurare a războiului modern, Teză de doctorat, UNAp „Carol I”, București, 2006.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com