ABORDĂRI PRIVIND TRANSFORMAREA STRUCTURALĂ A FORŢELOR TERESTRE DIN ŢĂRILE MEMBRE NATO ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL PROVOCĂRILOR POLITICO-MILITARE

Authors

  • Adrian NOUR Regimentul 61 RAA „Pelendava”, Craiova

Abstract

Articolul propune o analiză a transformărilor structurale și conceptuale recente ale forțelor terestre din armatele statelor membre NATO în actualul mediu de securitate. Modificările permanente de riscuri și amenințări la adresa Alianței au condus în ultimele decenii la abordări diferite de la stat la stat ale transformării forțelor terestre din țările Alianței. Deși interesele politico-economice ale statelor NATO au fost uneori diferite, în perioada analizată s-a remarcat o abordare comună și cuprinzătoare a căilor de transformare datorită nevoii de asigurare a unui nivel de securitate comună cât mai ridicat. În cadrul transformărilor structurilor militare ale Alianței, un loc important îl ocupă transformarea forțelor terestre. Aceste transformări au avut un rol foarte important atât în crearea unor forțe de răspuns capabile să elimine o serie de vulnerabilități create de potențiali adversari politico-militari, cât și în acțiunile militare desfășurate în diferitele teatre de operații.

Author Biography

Adrian NOUR, Regimentul 61 RAA „Pelendava”, Craiova

Nour Adrian, născut la data de 09.12.1968 în localitatea Drăgășani, județul Vâlcea, absolvent al Academiei Tehnice Militare - 1993 (ing. Ra și Art.AA), precum și al altor forme de învățământ și cursuri ce au fundamentat și consolidat expertiza în domeniul tehnico-militar. Din 2014 este doctorand al Școlii Doctorale din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” în domeniul „Științe militare”.

References

Barbu Florin, Determinări ale mediului de securitate european asupra evoluţiei forţelor terestre, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015.

Benitez Jorge, Infographic: Transformation of NATO Forces After Wales Summit, 11 June 2015.

Donnelly Chris, Understanding NATO’s evolution and current challenges, the Institute for Statecraft, 15 April 2016.

King Antony, The Transformation of Europe's Armed Forces: From the Rhine to Afghanistan, Cambridge, 2011.

Lasconjarias Guillaume, NATO’s land forces: Losing ground, American Enterprise Institute, 4 June 2014.

Mariano Stephen J., Untangling NATO Transformation, Centre for International Relations, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, 2007.

Pîlșoiu Ion, Forțele terestre în noua paradigmă a securității naționale, Conferința doctrinară a forțelor terestre, București, 28-29 octombrie 2009.

*** NATO Emerging Security Challenge Division, The World in 2020 – Can NATO Protect Us? The Challenges to Critical Infrastructure, Conference Report, Brussels, 10 December 2012.

http://www.natolibguides.info/transformation

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole