POLITICA DE SECURITATE CIBERNETICĂ A CANADEI

Authors

  • Eugen Valeriu POPA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Securitatea cibernetică constituie o chestiune de interes şi importanţă globală și spaţiul cibernetic sau cyberspaţiul devenind noul domeniu al războiului. Potrivit Strategiei Canadei pentru Securitate Cibernetică (2010), spaţiul virtual înseamnă lumea electronică creată de reţelele interconectate de tehnologia informației și informațiile cu privire la aceste rețele. Pornind de la aceste aspecte, prezentul articol are ca obiectiv principal prezentarea unor aspecte privind politica de securitate cibernetică a Canadei, respectiv aspecte din Strategia Canadei pentru Securitate Cibernetică şi despre organizaţii canadiene cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice.

Author Biography

Eugen Valeriu POPA, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Eugen Valeriu Popa - s-a născut în Bucureşti la data de 14 Decembrie 1967. Este absolvent a Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1993, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, specializarea inginer electronică şi telecomunicaţii, având lucrarea de disertaţie cu tema „Sistem automat de generare de agenţi inteligenţi în timp real pentru cartografierea reţelelor de tip internet”, absolvent al Universităţii Gifu, Softopia Japan Foundation, Japonia, promoţia 2005 cu specializarea în „Sisteme Informatice Guvernamentale”, absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate – D.O.I.S.S.S. , Master în Securitate şi Apărare, promoţia 2014, având lucrarea de disertaţie cu titlul „Provocări la adresa securităţii României în contextul realităţilor internaţionale”, iar in prezent doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, specializarea Informaţii şi securitate Naţională, având ca îndrumător pe G-ral. (r) prof. univ. dr. Theodor Frunzeti. Are gradul de locotenent-colonel în rezerva , in prezent activând ca si consilier in cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice şi in cadrul Senatului României. Este de asemenea membru in câteva prestigioase organizaţii non-guvernamentale cum ar fi : Asociaţia Romana pentru Clubul de la Roma, Institutul Aspen Romania sau Strategikon unde îndeplineşte si funcţia de vicepreşedinte. Specialist cu o vasta experienţă în securitatea sistemelor în securitatea sistemelor informaţionale a publicat până în prezent numeroase articole si lucrări printre care „Reţele Neuronale şi Sisteme Fuzzy pentru Business Intelligence” (2003)„Combaterea Cyber-Criminalităţii in Romania” (2014), „Conflicte Identitare ale Secolului XXI” (2014), „Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă” (2015)

References

*** Canada’s Cyber Security Strategy For a stronger and more prosperous Canada, 2010.

*** Action Plan 2010-2015 for Canada’s Cyber Security Strategy, 2013.

Moens Alexander, Cushing Seychelle, Dow W. Alan, Cybersecurity challenges for Canada and the United States, martie 2015.

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/index-eng.aspx

https://acc.dau.mil/.../TRADOC%20Concept%20Development

http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/061.pdf

http://www.ssc-spc.gc.ca/index-eng.html

https://www.cse-cst.gc.ca/en

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/ccirc-ccric-en.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/index-eng.aspx

http://www.getcybersafe.gc.ca/index-eng.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ctn-pln-cbr-scrt/index-en.aspx

https://www.dhs.gov/action-plan

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rspndng-mrgnc-vnts/gvrnmnt-prtns-cntr-en.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-rspns-sstm/index-eng.aspx

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-ncdnt-frmwrk/index-en.aspx

https://www.first.org/about/mission

https://www.first.org/members/map#canada

https://www.us-cert.gov/

https://www.cert.gov.uk/

https://www.cert.gov.au/

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm

https://ic.ucsc.edu/~rlipsch/Pol272/Cox.pdf

http://www.cicc.umontreal.ca/files/prod/publication_files/annuaire_2009_2010-final.pdf

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/cybersecurity-challenges-for-canada-and-the-united-states.pdf

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole