Imagine copertă

POLITICA DE SECURITATE CIBERNETICĂ A CANADEI

Eugen Valeriu POPA

Abstract


Securitatea cibernetică constituie o chestiune de interes şi importanţă globală și spaţiul cibernetic sau cyberspaţiul devenind noul domeniu al războiului. Potrivit Strategiei Canadei pentru Securitate Cibernetică (2010), spaţiul virtual înseamnă lumea electronică creată de reţelele interconectate de tehnologia informației și informațiile cu privire la aceste rețele.
Pornind de la aceste aspecte, prezentul articol are ca obiectiv principal prezentarea unor aspecte privind politica de securitate cibernetică a Canadei, respectiv aspecte din Strategia Canadei pentru Securitate Cibernetică şi despre organizaţii canadiene cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Canada’s Cyber Security Strategy For a stronger and more prosperous Canada, 2010.

*** Action Plan 2010-2015 for Canada’s Cyber Security Strategy, 2013.

Moens Alexander, Cushing Seychelle, Dow W. Alan, Cybersecurity challenges for Canada and the United States, martie 2015.

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/index-eng.aspx

https://acc.dau.mil/.../TRADOC%20Concept%20Development

http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/061.pdf

http://www.ssc-spc.gc.ca/index-eng.html

https://www.cse-cst.gc.ca/en

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/ccirc-ccric-en.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/index-eng.aspx

http://www.getcybersafe.gc.ca/index-eng.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ctn-pln-cbr-scrt/index-en.aspx

https://www.dhs.gov/action-plan

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rspndng-mrgnc-vnts/gvrnmnt-prtns-cntr-en.aspx

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-rspns-sstm/index-eng.aspx

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-ncdnt-frmwrk/index-en.aspx

https://www.first.org/about/mission

https://www.first.org/members/map#canada

https://www.us-cert.gov/

https://www.cert.gov.uk/

https://www.cert.gov.au/

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm

https://ic.ucsc.edu/~rlipsch/Pol272/Cox.pdf

http://www.cicc.umontreal.ca/files/prod/publication_files/annuaire_2009_2010-final.pdf

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/cybersecurity-challenges-for-canada-and-the-united-states.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com