ANALIZA COMPARATIVĂ A DEFINIȚIILOR PENTRU CONCEPTUL ISR ÎN ARMATE ALE ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI UE

Authors

  • Florin ALEXANDRU Ministerul Apărării Naționale

Abstract

Secolul XXI a adus în atenția strategilor militari provocarea anticipării viitoarelor conflicte militare atât din punct de vedere al introducerii în luptă a noilor echipamente, ca de exemplu dronele independente sau comandate de la sol, dar mai ales din punct de vedere al actualizării vechilor tactici în contextul modernizării și globalizării conflictelor militare. În esență, conflictele militare au avut și vor avea ca element de bază informația și rezultatul folosirii informației.

Author Biography

Florin ALEXANDRU, Ministerul Apărării Naționale

Locotenentul colonel Alexandru Florin s-a născut la 19 decembrie 1975 în localitatea Brașov, județul Brașov. În perioada 1990-1994 a urmat cursurile liceului teoretic de științe ale naturii “C.D. Nenițescu”, apoi în perioada 1994-1998 ale Academiei Aviației și Apărării Antiaeriene “Henri Coandă” din Brașov, arma radiolocație. Este absolvent al cursului postuniversitar de managementul resurselor umane-Universitatea Politehnică București, masteratului în domeniul comunicare managerială și resurse umane-Facultatea de Comunicare și Relații Publice “David Ogilvy”-SNSPA, masteratului de conducere interarme forțe aeriene-Facultatea de comandă și stat major-Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. A îndeplinit funcții de șef radar și șef punct comandă la nivel companie, ofițer cu interpretarea mesajelor la nivel batalion și brigadă, ofițer asistent producere traiecte la nivel Corp de Armată, ofițer de stat major în CNMC (N), șef birou operații la o brigadă de cercetare, supraveghere și recunoaștere, având o carieră completă și trecînd prin toate eșaloanele ierarhiei militare pe funcții de execuție și conducere. În prezent este șef birou în CNMC (N). Pregătirea militară si-a perfecționat-o prin cursul de bază, cursul avansat și cursul de stat major, necesare avasării în carieră, iar pregătirea științifică prin absolvirea cursului Departamentului pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea București și a cursurilor din Departamentul pentru învățămănt distrubuit avansat la distanță din cadrul Universității Naționale de Apărare, precum și prin participarea la conferințe științifice internaționale. Este student-doctorand în domeniul informații și securitate națională din anul 2015, fiind în anul doi de studiu în cadrul Școlii Doctorale din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

References

*** Doctrina Naţională de Informaţii pentru Securitate, Bucureşti, 2004.

*** Doctrina pentru Sprijinul cu Informaţii al Operaţiilor Întrunite, Bucureşti, 2003.

*** IPS-3, Doctrina pentru informaţii, contrainformaţii şi securitate a Armatei, Bucureşti, 2005.

*** Joint Publication 3-36, Electronic Warfare in Operations, Department of the Army, Washington D.C., 2009.

Ing. Berešĺk Roman, dr.ing. Puttera Josef, ing. Sabo Aurel, ing. Miscovič Miroslav, ISTAR Concept and Slovak Armed Forces, Departamentul Apărării, 2003.

Clausewitz Karl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

Gl.dr. Mureşan Mircea, gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, ediţia a II-a, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Savu Gheorghe, Pârlog Adriean, Producţia de intelligence, Editura Medro, 2008.

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Intelligence%2c+Surveillance%2c+Target+Acquisition%2c+and+Reconnaissance

http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3-55/index.html

http://www.foreignaffairs.com/issues/2009/88/6

http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-36/ref.htm

http://www.1gnc.de/history/history05.htm

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole