Imagine copertă

ANALIZA COMPARATIVĂ A DEFINIȚIILOR PENTRU CONCEPTUL ISR ÎN ARMATE ALE ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI UE

Florin ALEXANDRU

Abstract


Secolul XXI a adus în atenția strategilor militari provocarea anticipării viitoarelor conflicte militare atât din punct de vedere al introducerii în luptă a noilor echipamente, ca de exemplu dronele independente sau comandate de la sol, dar mai ales din punct de vedere al actualizării vechilor tactici în contextul modernizării și globalizării conflictelor militare. În esență, conflictele militare au avut și vor avea ca element de bază informația și rezultatul folosirii informației.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Doctrina Naţională de Informaţii pentru Securitate, Bucureşti, 2004.

*** Doctrina pentru Sprijinul cu Informaţii al Operaţiilor Întrunite, Bucureşti, 2003.

*** IPS-3, Doctrina pentru informaţii, contrainformaţii şi securitate a Armatei, Bucureşti, 2005.

*** Joint Publication 3-36, Electronic Warfare in Operations, Department of the Army, Washington D.C., 2009.

Ing. Berešĺk Roman, dr.ing. Puttera Josef, ing. Sabo Aurel, ing. Miscovič Miroslav, ISTAR Concept and Slovak Armed Forces, Departamentul Apărării, 2003.

Clausewitz Karl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

Gl.dr. Mureşan Mircea, gl.bg.(r) dr. Văduva Gheorghe, Războiul viitorului, viitorul războiului, ediţia a II-a, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Savu Gheorghe, Pârlog Adriean, Producţia de intelligence, Editura Medro, 2008.

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Intelligence%2c+Surveillance%2c+Target+Acquisition%2c+and+Reconnaissance

http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3-55/index.html

http://www.foreignaffairs.com/issues/2009/88/6

http://fas.org/irp/doddir/army/fm34-36/ref.htm

http://www.1gnc.de/history/history05.htm
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com