PARTICULARITĂŢI PRIVIND MIŞCAREA ŞI TRANSPORTUL PE TIMPUL OPERAŢIEI DE APĂRARE MOBILĂ A DIVIZIEI DE INFANTERIE

Sorin PINZARIU, Romulus MUNTEANU

Abstract


Unul dintre cele mai importante aspecte în îndeplinirea misiunilor diviziei de infanterie este sprijinul logistic eficient şi oportun acordat unităţilor şi marilor unităţi luptătoare de către unităţile şi subunităţile logistice, particularizat pentru anumite domenii funcţionale, care pe timpul operaţiei de apărare mobilă capătă alte valenţe decât cele cunoscute.
Mişcarea și transportul formează împreună un domeniu de bază al sprijinului logistic pentru o divizie și includ întregul spectru de infrastructură, organizații, facilități și tehnică care sunt necesare pentru dislocarea, inclusiv procesul de recepție, staționare, continuare a mișcării și integrare, susținerea logistică și redislocarea forțelor pe timpul executării misiunii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

*** L-1, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

*** L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite, Bucureşti, 2007.

Minculete Gheorghe, Andronic Benone, Siteanu Eugen, Managementul sprijinului logistic al diviziei de infanterie în operaţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012.

Colectiv, Tema de curs: Elemente de sprijin logistic al diviziei de infanterie în operaţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2011.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com