SISTEMUL ECONOMICO-FINANCIAR BRETTON WOODS

Authors

  • Andi Mihail BĂNCILĂ Academia Tehnica Militara

Abstract

Dezvoltarea comerțului internațional reprezintă unul dintre proiectele importante care stau la baza funcționării sistemului internațional contemporan. Cu toate că, inițial, secolul XX a părut a fi marcat de expansionismul curentului de gândire naționalist, care promova dezvoltarea unor spații economice de mici dimensiuni, indicatorii au demonstrat clar faptul că în această perioadă societatea internațională a evoluat lent spre un spațiu interconectat din punct de vedere economic. Elementele care au favorizat aceast tip de expansionism sunt dezvoltarea tehnologică, în special în domeniul telecomunicațiilor și crearea unui sistemul finaciar internațional. Bazele acestui tip de gândire economico-finaciară au fost puse la Conferința de la Bretton Woods din iulie 1944. Indiferent de lacunele de funcționare, sistemul financiar gândit în cadrul acestei conferințe a rămas un reper important al fenomenului de globalizare a economiei mondiale.

Author Biography

Andi Mihail BĂNCILĂ, Academia Tehnica Militara

Băncilă Andi Mihail este lector universitar la Academia Tehnică Militară unde predă cursurile de Relații Internaționale Politice și Militare Contemporane și Geopolitică. Este absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu promoția 2002. În anul 2009 finalizează cursurile masteratului de Relații Internaționale din cadrul Facultății de Istorie a Universității București iar în anul 2013 i se atribuie titlul de doctor în domeniul istorie la Universitatea „Ovidius” din Constanța susținând teza cu titlul „România în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la dictat economic la emancipare 1949-1964”. Pe parcursul pregătirii doctorale a beneficiat de un grant de pregătire doctorală la Universitatea din Paderborn din Germania. În anii 2013 și 2014 a participat la desfășurarea de activități didactice la Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy .

References

*** Proceedings and documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July, 1-22, 1944, vol. 1, United States Government Printing Office, Washington, 1948.

Aniței Nadia Cerasela, Instituții financiare internaționale, Editura Lumen, Iași, 2011.

Bach Cristopher, U.S. Balance - of - Payments Problems and Policies in 1971, Federal Reserve Bank of Saint Louis, aprilie 1972.

Beckhart B. H., The Bretton Woods Proposal for an International Monetary Fund, Political Science Quarterly, vol. 59, No. 4, Dec., 1944.

Calvocoressi Peter, Europa de la Bismark la Gorbaciov, Editura Polirom, Iași, 2003.

Goldstein Joshua S., Pevehouse Jon C., Relații Internaționale, Editura Polirom, Iași, 2008.

Johnson Harry G., The International Monetary Crisis of 1971, The Journal of Business, vol. 46, No. 1, Jan., 1973.

Keohane Robert O., Nye Joseph S., Putere și interdependență, Editura Polirom, Iași, 2009.

Mason Edward, Asher Robert, The World Bank since Bretton Woods, Brookings Institution, Washington DC, 1973.

Rothbard Murray, What has government done to our money?, Mises Institute, Alabama, 2010.

Steil Benn, The battle of Bretton Woods. John Maynard Keynes, Harry Dexter White and making of a new world order, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2013.

http://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/sc_sub_3.htm

Published

2017-04-10

Issue

Section

Articole