Imagine copertă

ROLUL APĂRĂRII CIBERNETICE ÎN CADRUL SISTEMELOR DE COMANDĂ ȘI CONTROL

Antonio-Ştefan DAN-ŞUTEU

Abstract


Succesul utilizării instrumentului de putere militar, la toate nivelele artei operative, este influențat de existența unui sistem de comandă și control rezilient. Acest articol analizează rolul apărării cibernetice în asigurarea rezilienței componentei tehnologice a sistemului C2 din perspectiva strategică a accelerării și flexibilității procesului de luare a deciziei, în condițiile existenței riscurilor și amenințărilor cibernetice. Necesitatea asigurării cerințelor de interoperabilitate și conectivitate a sistemelor de comunicații și informatice militare determină abordarea apărării cibernetice într-o manieră unitară și integrată la toate nivelurile artei operative. Implementarea apărării cibernetice necesită o strategie unitară la nivelul instituției militare, strategie care trebuie să includă comunicarea și cooperarea interagenții, precum și consultarea, și direcționarea industriilor specifice. În caz de conflict armat, acest proces contribuie la translatarea rapidă a obiectivelor politico-militare la nivel operativ și tactic.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Administrația Prezidențială, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 – o Românie puternică în Europa și în lume, București, 2015.

Guvernul României, Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256/23.05.2013, București, 2013.

Guvernul României, Hotărârea nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763/13.10.2015, București, 2015.

*** F.T./T-2, Manualul pentru luptă al Batalionului de Comunicații și Informatică, Sibiu, 2006.

Dan-Șuteu Ștefan-Antonio, Apărarea cibernetică în concepția unor armate moderne, Buletinul UNAp „Carol I”, nr. 3/2015, Editura UNAp „Carol I”, București, 2015.

MacArthur Amanda, Beating VUCA’s Whiplash Factor, 2016, https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2016/06/Beating-Vucas-Whiplash-Factor, accesat la 01.06.2016.

Nye S. Joseph, Cyber Power, Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science and International Affairs, Cambridge, 2010.

Toffler Alvin and Heidi, War and Anti-War - Making sense of today global chaos, Grand Central Publishing, New York, 1995.

Turitto James, Understanding Warfare in the 21st Century, International Affairs Review, Vol. XXIV, No. 1/2016, http://www.iar-gwu.org/node/145, accesat la 01.07.2016.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com