ROLUL APĂRĂRII CIBERNETICE ÎN CADRUL SISTEMELOR DE COMANDĂ ȘI CONTROL

Authors

  • Antonio-Ştefan DAN-ŞUTEU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Succesul utilizării instrumentului de putere militar, la toate nivelele artei operative, este influențat de existența unui sistem de comandă și control rezilient. Acest articol analizează rolul apărării cibernetice în asigurarea rezilienței componentei tehnologice a sistemului C2 din perspectiva strategică a accelerării și flexibilității procesului de luare a deciziei, în condițiile existenței riscurilor și amenințărilor cibernetice. Necesitatea asigurării cerințelor de interoperabilitate și conectivitate a sistemelor de comunicații și informatice militare determină abordarea apărării cibernetice într-o manieră unitară și integrată la toate nivelurile artei operative. Implementarea apărării cibernetice necesită o strategie unitară la nivelul instituției militare, strategie care trebuie să includă comunicarea și cooperarea interagenții, precum și consultarea, și direcționarea industriilor specifice. În caz de conflict armat, acest proces contribuie la translatarea rapidă a obiectivelor politico-militare la nivel operativ și tactic.

Author Biography

Antonio-Ştefan DAN-ŞUTEU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut în data de 06.09.1969 în localitatea Bolintin-Vale, judeţul Ilfov. În perioada 1984–1988 a urmat cursurile Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza, specialitatea matematică–fizică. După terminarea liceului a urmat cursurile Şcolii Militare de Transmisiuni “Decebal” din Sibiu pe care a absolvit-o în anul 1991, obţinând gradul de locotenent. Ulterior şi-a completat studiile militare prin parcurgerea şi absolvirea cursurilor Facultăţii de Management Militar din Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, obţinând titlul de licenţă în Managementul Organizaţiei. În perioda 2012-2014 a urmat cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi a obţinut titlul de master în Conducere Interarme Forţe Terestre. Ca pregătire complementară studiilor militare, este licenţiat în Ştiinţe Juridice şi a absolvit numeroase cursuri de formare profesională în domeniul managementului proiectelor şi programelor, tehnologiilor ITC şi pregătirii psihopedagogice. Începând din anul 2014 este student doctorand în domeniul Ştiinţe Militare în cadrul Şcolii Doctorale/UNAp. Pe parcursul unei cariere militare de peste 24 de mai a încadrat succesiv funcţii de comandă, stat major şi conducere la unităţi şi mari unităţi operative, comandamente naţionale de nivel operativ şi strategic precum şi în structuri NATO şi ONU. În prezent este încadrat la Facultatea de Comandă şi Stat Major din cadrul Univerităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.

References

Administrația Prezidențială, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 – o Românie puternică în Europa și în lume, București, 2015.

Guvernul României, Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256/23.05.2013, București, 2013.

Guvernul României, Hotărârea nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763/13.10.2015, București, 2015.

*** F.T./T-2, Manualul pentru luptă al Batalionului de Comunicații și Informatică, Sibiu, 2006.

Dan-Șuteu Ștefan-Antonio, Apărarea cibernetică în concepția unor armate moderne, Buletinul UNAp „Carol I”, nr. 3/2015, Editura UNAp „Carol I”, București, 2015.

MacArthur Amanda, Beating VUCA’s Whiplash Factor, 2016, https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2016/06/Beating-Vucas-Whiplash-Factor, accesat la 01.06.2016.

Nye S. Joseph, Cyber Power, Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science and International Affairs, Cambridge, 2010.

Toffler Alvin and Heidi, War and Anti-War - Making sense of today global chaos, Grand Central Publishing, New York, 1995.

Turitto James, Understanding Warfare in the 21st Century, International Affairs Review, Vol. XXIV, No. 1/2016, http://www.iar-gwu.org/node/145, accesat la 01.07.2016.

Published

2017-04-10

Issue

Section

Articole