IMPLICAŢIILE SPAŢIULUI DE LUPTĂ MODERN ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

Authors

  • Carmen Liliana PRAOVEANU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Societatea umană este într-o continuă transformare şi evoluţie. În cadrul ei, factorul uman este primordial, în toate procesele sociale ocupând locul central. Se constată chiar o deplasare a echilibrului şi a centrului de greutate de pe dimensiunile cantitative, pe cele calitative, care presupune folosirea factorului uman şi în special a inteligenţei acestuia. Organismul uman este un sistem biocibernetic care se adaptează în permanenţă condiţiilor la care este supus deci inclusiv mediului social. Astfel, în condiţiile câmpului de luptă modern, desfăşurarea eficientă a acţiunilor de luptă vizează adaptări optime ale rezervelor biologice ale luptătorului.

References

Amiral Liberis Christos, Strategia naţională şi gestionarea crizelor, Grecia, 1997.

Buţa Viorel, Alexandrescu Gelu, Dumitru Daniel, Elemente dinamice ale câmpului de luptă modern, Editura UNAp, 2004.

Frunzeti T., Mureşan M., Văduva Gh., Război şi Haos, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

Graham T. Allison, Zelikov Ohilip, Essence of decision, New-York, Longman, 1999.

Maior G., Un război al minţii, Editura Rao, Bucureşti, 2010.

Toffler Alvin şi Heidi, Război şi antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti, 1995.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole