Imagine copertă

IMPLICAŢIILE SPAŢIULUI DE LUPTĂ MODERN ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

Carmen Liliana PRAOVEANU

Abstract


Societatea umană este într-o continuă transformare şi evoluţie. În cadrul ei, factorul uman este primordial, în toate procesele sociale ocupând locul central. Se constată chiar o deplasare a echilibrului şi a centrului de greutate de pe dimensiunile cantitative, pe cele calitative, care presupune folosirea factorului uman şi în special a inteligenţei acestuia.
Organismul uman este un sistem biocibernetic care se adaptează în permanenţă condiţiilor la care este supus deci inclusiv mediului social. Astfel, în condiţiile câmpului de luptă modern, desfăşurarea eficientă a acţiunilor de luptă vizează adaptări optime ale rezervelor biologice ale luptătorului.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Amiral Liberis Christos, Strategia naţională şi gestionarea crizelor, Grecia, 1997.

Buţa Viorel, Alexandrescu Gelu, Dumitru Daniel, Elemente dinamice ale câmpului de luptă modern, Editura UNAp, 2004.

Frunzeti T., Mureşan M., Văduva Gh., Război şi Haos, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

Graham T. Allison, Zelikov Ohilip, Essence of decision, New-York, Longman, 1999.

Maior G., Un război al minţii, Editura Rao, Bucureşti, 2010.

Toffler Alvin şi Heidi, Război şi antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti, 1995.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com