PERCEPȚIA PUBLICĂ A RISCULUI INUNDAȚIILOR, CU IMPLICAȚII ASUPRA NIVELULUI DE PREGĂTIRE A COMUNITĂȚILOR VULNERABILE

Authors

  • Silvia SPĂTARU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Maria HOSU Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Abstract

Cunoaşterea impactului social şi percepţia gradului de risc de către populaţie va contribui la conştientizarea mai amplă a situaţilor de criză ecologică sau de altă natură. Odată cu creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor de risc, la nivel global, devine o necesitate strategică identificarea nivelului de percepţie a riscului şi de conştientizare a pericolului, în particular la inundaţii, precum şi a gradului de pregătire şi vulnerabilitate a populaţiei afectate de dezastre naturale. Aşadar, ne-am propus în studiul de faţă, să abordăm câteva aspecte legate de percepţia comunităţii umane și posibile patternuri comportamentale în caz de inundaţii, aspecte cu implicaţii importante în: sănătatea publică, decizii politice privind direcţionarea fondurilor pentru intervenţii post-dezastru precum şi în elaborarea planurilor de informare a populaţiei cu privire la dezastrele naturale.

Author Biography

Silvia SPĂTARU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Silvia SPĂTARU - Expert consiliere în dezvoltarea personală la Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual (FDAAM), Bucureşti. Totodată activează în calitate de profesor de limba rusă la câteva centre de limbi străine din Bucureşti. A desfăşurat o vastă activitate de consiliere, instruire şi formare a adulţilor în cadrul mai multor proiecte POSDRU. În trecut, lector la catedra Management Educaţional, la Facultatea de Perfecţionare a Cadrelor Pedagogice şi a celor de Conducere, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chişinău, Republica Moldova. Este licenţiat în Psihologie, în urma absolvirii Facultăţii de Psihologie şi Psihopedgogie Reabilitară, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chişinău şi master în Comunicare Socială şi Relaţii Publice, în urma absolvirii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Începând din anul 2013 este doctorand la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” din Bucureşti, tema tezei de doctorat fiind „Modelarea comportamentului individului şi grupurilor în situaţii de criză prin utilizarea instrumentelor de comunicare eficientă”. A fost bursier în cadrul Proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS” (ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822).

References

*** Gender, Emergency and Humanitarian Assistance. Report commissioned by the WID desk, European Commission, Brusseles, Report No. 33, 1995.

Armaş Iuliana, Percepţia riscurilor naturale: cutremure, inundaţii, alunecări, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.

Bădilă Adrian (coord), Managementul riscului de dezastru. Ghid pentru ONG-urile de mediu în prevenirea dezastrelor, Asociaţia ALMA-RO, Bucureşti, 2007.

Buzan Barry, Popoarele, statele și teama, O agendă de studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000.

Hobfoll S.E., Conservation of resources: A new attemp at conceptualizing stress, American Psychologist, 44, 1989.

Neculau A. (coord.), Reprezentările Sociale, Societatea Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995.

Neculau A., Reprezentări sociale – dezvoltări actuale în Psihologie socială. Aspecte contemporane, coord., Editura Polirom, Iaşi, 1996.

Roceanu I. (coord.), Dezastrele naturale şi efectele asupra populaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.

Sarcinschi Alexandra. Vulnerabilitate, risc, ameninţare. Securitatea ca reprezentare psihosocială, Editura Militară, Bucureşti, 2007.

Sava Ionel Nicu, Studii de securitate. Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005.

Sjöberg L., Worry and risk perception. Risk Analysis, nr. 18, 1998.

Suar D., Mandal M.K., Khuntia R., Supercyclone in Orissa: An Assessment of Psychological Status of Survivors, Journal of traumatic Stress, 15, (4), 2002.

Zamfir Cătălin, Calitatea vieţii, în Dicţionar de sociologie, coord. Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu, Editura Babel, Bucureşti, 1998.

Published

2017-01-09

Issue

Section

Articole