IMPLICAŢII ALE SECURIZĂRII ASUPRA DOMENIULUI MILITAR

Authors

  • Laura-Ina-Veronica SÎRBU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Dănuţ CHIRIAC Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Domeniul militar este cel în care procesul de securizare este cel mai probabil să fie puternic instituționalizat. În sectorul militar, statul rămâne cel mai important obiect de referinţă, iar elitele conducătoare ale statului vor fi cei mai importanți actori de securizare. Această situație există nu doar pentru că statele gestionează resurse militare mult mai vaste decât alți actori, dar şi din cauză că elitele aflate la putere au evoluat legal şi politic, fiind primii pretendenți la dreptul legitim de utilizare a forței atât în cadrul, cât şi în afara domeniului lor.

Author Biographies

Laura-Ina-Veronica SÎRBU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Laura-Ina-Veronica BOGDAN (căs. SÎRBU) este angajat al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din 2004. A absolvit următoarele studii: Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene cu diplomă de licență eliberată de Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti; Masterat în domeniul - Ştiinţe Militare şi Informaţii, Programul de Studii Securitate şi Apărare absolvit în cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I”. Începând cu anul 2014 este doctorand în domeniul Informaţii şi Securitate Naţională la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti.

Dănuţ CHIRIAC, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

S-a născut la 31.01.1957,în Piteşti, judeţul Argeş. A absolvit Liceul militar ,,Dimitrie Cantemir”, ca şef de promoţie-1976, Şcoala militară de Artilerie şi R.A.A.(1979), Universitatea Bucureşti ,Facultatea de istorie-filozofie, ca şef de promoţie - 1990. Este doctor în ,,Ştiinţe militare” al Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I” şi doctor în ,,Ştiinţe istorice” al Universităţii Bucureşti. Începând cu anul 1990 a parcurs o carieră universitară la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”,obţinând gradele didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar, în timpul a peste 25 ani de activitate didactică. În anul 2008 obţine calitatea de conducător de doctorat, în domeniul ,,Informaţii şi Securitate naţională”, în momentul de faţă fiind profesor asociat al Şcolii Doctorale din Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I”. A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate publicistică în domeniul securităţii, istoriei şi ştiinţelor politice. După trecerea în rezervă, începând cu anul 2011, activează ca profesor titular al Universităţii Hyperion din Bucureşti, la specializările ,,Ştiinţe politice” şi ,,Istorie”.

References

*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2015-2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, București 2015.

Buzan Barry, Peace, power, and security: contending concepts in the study of international relations, în Journal of Peace Research, 1984.

Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama – O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000.

Buzan Barry, Wæver Ole, De Wilde Jaap, Securitatea: un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.

Chiriac Dănuţ-Mircea, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005.

Ghica Luciana Alexandra, Zulean Marian (coord.), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Ilinca Dragoş, Politica Europeană de Securitate şi Apărare, Sinteză a Departamentului de Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, 2006

Sava Ionel Nicu, Studii de securitate, Editura Centrului Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005.

Wolfers Arnold, Discord and Collaboration: Essay on International Politics, Baltimore, John Hopkind University Press, 1962.

Published

2017-01-09

Issue

Section

Articole