Imagine copertă

IMPLICAŢII ALE SECURIZĂRII ASUPRA DOMENIULUI MILITAR

Laura-Ina-Veronica SÎRBU, Dănuţ CHIRIAC

Abstract


Domeniul militar este cel în care procesul de securizare este cel mai probabil să fie puternic instituționalizat. În sectorul militar, statul rămâne cel mai important obiect de referinţă, iar elitele conducătoare ale statului vor fi cei mai importanți actori de securizare. Această situație există nu doar pentru că statele gestionează resurse militare mult mai vaste decât alți actori, dar şi din cauză că elitele aflate la putere au evoluat legal şi politic, fiind primii pretendenți la dreptul legitim de utilizare a forței atât în cadrul, cât şi în afara domeniului lor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2015-2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, București 2015.

Buzan Barry, Peace, power, and security: contending concepts in the study of international relations, în Journal of Peace Research, 1984.

Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama – O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000.

Buzan Barry, Wæver Ole, De Wilde Jaap, Securitatea: un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.

Chiriac Dănuţ-Mircea, Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005.

Ghica Luciana Alexandra, Zulean Marian (coord.), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Ilinca Dragoş, Politica Europeană de Securitate şi Apărare, Sinteză a Departamentului de Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, 2006

Sava Ionel Nicu, Studii de securitate, Editura Centrului Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005.

Wolfers Arnold, Discord and Collaboration: Essay on International Politics, Baltimore, John Hopkind University Press, 1962.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com