Imagine copertă

OPERAŢIILE INFORMAŢIONALE SPECIFICE SISTEMULUI NATO DE RĂSPUNS LA CRIZE

Cristian ICHIMESCU

Abstract


Sistemul NATO de răspuns la crize are nevoie de planificarea și executarea operațiilor informaționale pentru a controla și a domina mediul informațional de confruntare. Pentru aceasta, elementele fundamentale (obiective, activităţi, audienţe ţintă şi efecte), ce caracterizează fiecare domeniu specific operațiilor informaționale, necesită să fie coordonate, sincronizate şi prioritizate indiferent că vorbim despre operaţii de tip articol 5 de apărare colectivă, fie de operaţii non-articol 5 de răspuns la crize. Componentele complementare ale Sistemului NATO de răspuns la crize: opţiunile preventive, măsurile de răspuns la crize, contrasurprinderea, stările de alertă de securitate NATO şi contraagresiunea pot fi relaționate cu anumite domenii ale operațiilor informaționale. Se poate observa că în cazul măsurilor de răspuns la crize, a contrasurprinderii și a contragresiunii toate domeniile operațiilor informaționale pot fi utilizate în timp ce în cazul opţiunilor preventive și a stărilor de alertă de securitate NATO doar o parte a acestor domenii pot fi puse în valoare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** AJP-01(D), Allied Joint Doctrine, 2010.

*** AJP-3.10, Allied Joint Doctrine for Information Operations, 2009.

*** SMG-103, Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012.

*** SMG/CO – 10.0., Doctrina operaţiilor informaţionale, Bucureşti, 2011.

Ichimescu C., Operaţiile informaţionale şi mediul informaţional global, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr. 2 / 2016, aprilie – iunie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com