Imagine copertă

FORMAREA INTELECTUALĂ A OFIȚERILOR ROMÂNI – DE LA TRADIȚIE LA ERA DIGITALĂ

Mihaela POPESCU

Abstract


Formarea intelectuală a ofițerilor a fost, de-a lungul timpului, o preocupare constantă în sistemul de învățământ superior militar românesc, iar răspunsurile la întrebarea ,,Care sunt capacitățile intelectuale de care ofițerul are nevoie pentru a avea succes în exercitarea profesiei?” au depins de evoluția fenomenului război și de orientările pedagogice ale vremii. În opinia mea, era digitală lansează câteva provocări în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de muncă intelectuală și motivația învățării. În acest articol voi prezenta analiza comparativă a formării intelectuale a ofițerilor români în sistemul de învățământ superior tradițional și în era digitală, precum și propunerea unor soluții pentru a răspunde provocărilor secolului XXI în acest domeniu.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2007.

E-Learning Concept, NATO Unclassified, 2014.

Cartea amintirilor absolvenților 1889 - 1995, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1995.

Boaru Gh., Popescu M., Information Quality Assurance In Network Centric Warfare, în The 10th International Scientific Conferencies „Strategies XXI” Strategic Changes in Security and International Relations, volumul 3, 10-11 aprilie, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, București, 2014.

Florian H., Military Pedagogy – A Pragmatic Approach, în Military Pedagogy – an International Survey, Editura Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2002.

Hubert A., Makinen J., Nakkas C., Thinking and Acting in Military Pedagogy, Editura Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, The Horizon, vol. 9, Nr. 5, NCB University Press, 2001.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com