FORMAREA INTELECTUALĂ A OFIȚERILOR ROMÂNI – DE LA TRADIȚIE LA ERA DIGITALĂ

Authors

  • Mihaela POPESCU Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca; Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca

Abstract

Formarea intelectuală a ofițerilor a fost, de-a lungul timpului, o preocupare constantă în sistemul de învățământ superior militar românesc, iar răspunsurile la întrebarea ,,Care sunt capacitățile intelectuale de care ofițerul are nevoie pentru a avea succes în exercitarea profesiei?” au depins de evoluția fenomenului război și de orientările pedagogice ale vremii. În opinia mea, era digitală lansează câteva provocări în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de muncă intelectuală și motivația învățării. În acest articol voi prezenta analiza comparativă a formării intelectuale a ofițerilor români în sistemul de învățământ superior tradițional și în era digitală, precum și propunerea unor soluții pentru a răspunde provocărilor secolului XXI în acest domeniu.

Author Biography

Mihaela POPESCU, Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca; Colegiul Economic ,,Iulian Pop” Cluj-Napoca

A absolvit Facultatea de Științe Economice (nivel licență) și Facultatea de Studii Europene (nivel masterat), în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este coordonatorul Serviciului Proiecte din cadrul Casei Corpului Didactic Cluj, o instituție conexă Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu rol în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. De asemenea, este profesor de științe economice la Colegiul Economic ,,Iulian Pop” din Cluj-Napoca și formator pe domenii precum: management de proiect, marketing educațional, managementul formării continue. Începând din anul 2013 este doctorand la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I” din București, tema tezei de doctorat fiind ,,Învățământul superior militar românesc – de la tradiție la era digitală”.

References

Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2007.

E-Learning Concept, NATO Unclassified, 2014.

Cartea amintirilor absolvenților 1889 - 1995, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1995.

Boaru Gh., Popescu M., Information Quality Assurance In Network Centric Warfare, în The 10th International Scientific Conferencies „Strategies XXI” Strategic Changes in Security and International Relations, volumul 3, 10-11 aprilie, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, București, 2014.

Florian H., Military Pedagogy – A Pragmatic Approach, în Military Pedagogy – an International Survey, Editura Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2002.

Hubert A., Makinen J., Nakkas C., Thinking and Acting in Military Pedagogy, Editura Peter Lang, Frankfurt am Main, 2013.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, The Horizon, vol. 9, Nr. 5, NCB University Press, 2001.

Published

2016-10-17

Issue

Section

Articole