Imagine copertă

GESTIONAREA REGIONALĂ ŞI INTERREGIONALĂ A SECURITĂŢII MARITIME CONTEMPORANE

Ion CONDUR

Abstract


Provocările maritime contemporane s-au diversificat și au condus la intensificarea amenințărilor de securitate maritimă și implicit la reducerea capacității oceanelor de a susține livrarea beneficiilor de care societatea globală depinde Pornind de la aceste realități, acest articol abordează problema guvernanței maritime globale și regionale la începutul secolului XXI. De asemenea, articolul analizează rolul pe care instituțiile euroatlantice, UE și respectiv NATO îl joacă în gestionarea problemelor securității maritime globale și regionale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Brooke A. Smith-Windsor, NATO’s Maritime Strategy and the Libya Crisis as Seen from the Sea, Research Paper, no. 90 NATO Defense College, Rome, March 2013, http://www.scribd. com/doc/133445312/NATO-s-Maritime-Strategy-and-the-LibyaCrisis-as-Seen-from-the-Sea

Carrera S., L. den Hertog, Whose Mare?, CEPS Essay, Nr. 79/ Ianuarie 2015, https://www.ceps.eu/system/files/LSE_79.pdf

Magnus Nordenman, The Naval Alliance: Preparing NATO for a Maritime Century, Atlantic Council/ Brent Scowcroft Center on International Security, 2015.

International ocean governance, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance/index_en.htm

European Union Maritime Security Strategy, 11205/14, adoptată de General Affairs Council la 24 iunie 2014.

A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, 12 December 2003.

Internal Security Strategy for the European Union: Towards a European Security Model, 5842/2/10 REV 2 JAI 90, agreed by the Council on 25 March 2010.

EU Maritime Security Strategy Action Plan, 17002/14, 16 December 2014.

European Commission ‘A New Deal for European Defence: Implementation Roadmap for Communication, COM (2013) 542, 24 June 2014.

NATO, Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization (Brussels, 2010), http://www.nato.int/nato_ static/ assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept- 2010-eng.pdf

Alliance Maritime Strategy, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_75615.htm
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com