UN SECOL DE LA CAMPANIA MILITARĂ DIN 1916. ÎNVĂȚĂMINTE DE ORDIN TACTIC

Valerică CRUCERU

Abstract


Campania militară din 1916 a arătat eroismul legendar al soldaților români, care au luptat admirabil, reușind să echilibreze prin curaj și spirit de sacrificiu dotarea precară cu material militar și instruirea insuficientă. Tactica beligeranților a adus în prim-plan importanța armamentului automat și a unei conduceri flexibile, în ecuația confruntării moderne. Mitralierele au schimbat fizionomia luptei, iar trupele române au suferit teribil din pricina slabei înzestrări cu acestea. Instruirea insuficientă și lipsa de competențe pentru conflictul modern au contribuit la o abordare tactică rigidă a unor situații și la o coooperare dificilă între specialitățile militare. Această campanie a dovedit implementarea deficitară a învățămintelor reieșite de pe fronturile primilor ani de război (1914 - 1916) și neadaptarea eficientă a tacticii subunităților și unităților la noile realități ale câmpului de luptă. Rezultatele finale au impus necesitatea producerii unor transformări de esență în privința echipării/înzestrării, instruirii și întrebuințării forțelor române, această transformare producându-se în prima jumătate a anului 1917.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cornish Paul, Manchine Guns and the Great War, Pen & Sward Military, South Yorkshire, 2009.

Cpt. Gheorghiu Teodor, Manualul infanteristului, Tipografia Leon Friedmann, Roman, 1907.

Hart Liddell, B. H., A History of the First World War, Pan Macmillan, 2014.

Cpt. Ionescu-Munte C., Mitraliera Md. 1910 Sistem Maxim, Institutul de Arte Grafice Sfetea, București, 1913.

Kirițescu Constantin, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol. I, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1989.

Mihăilescu Dimitrie, Armele portative și Artileria (Curs de tragere), Școala Superioară de Războiu, Tipografia Aurora, Constanța, 1905.

Mihăilescu Dimitrie, Întrebuințarea tactică a mitralierelor, Școala Superioară de Războiu, Conferință pentru ofițerii Regimentului 8 Buzău, Imprimeria Al. Georgescu, Buzău, 1911.

Cpt. Moșoiu, Spiritul ofensiv al infanteriei, Institutul de Arte Grafice Eminescu, București, 1909.

Gl. Mustață Alexandru, Tactica actuală a cavaleriei, Școala Superioară de Războiu, Tipografia Dacia, Iași, 1912.

Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, București, 1989.

Războiul românilor pentru eliberare și reîntregire națională (1916-1919), http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_6.html

România în anii primului Război Mondial, Editura Militară, București, 1987.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com