DIMENSIUNEA COGNITIV-INFORMAŢIONALĂ A COMPETENŢEI DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ A MILITARILOR ROMÂNI PARTICIPANŢI LA OPERAŢII DE STABILITATE ŞI SPRIJIN

Authors

  • Polixenia OLAR Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evenimentele ce au avut loc începând cu 1989 şi până în prezent marchează schimbări fundamentale în organizarea relaţiilor internaţionale, în evaluarea securităţii şi stabilităţii naţionale, regionale şi mondiale şi în atitudinea comunităţii internaţionale faţă de ameninţările în materie de securitate globală. Comunitatea internaţională se implică acum tot mai mult în soluţionarea crizelor şi conflictelor de pe mapamond. Organizaţii ca ONU, NATO sau UE se implică tot mai activ în asigurarea stabilităţii şi securităţii regionale şi internaţionale. România ca membră a lor, la rândul său, participă la executarea a diferite misiuni internaţionale de menţinere, restabilire sau impunere a păcii, precum şi la operaţii de stabilitate şi sprijin. Operaţionalizarea dimensiunii cognitiv-informațională a competenței de comunicare interculturală oferă un fel de algoritm al demersului cunoaşterii de către formatori şi de către beneficiarii procesului de instruire a condiţiilor de dobândire a aptitudinii de comunicare interculturală.. Cunoscând care sunt variabilele definitorii ale acestei dimensiuni, iar acestora din urmă atribuindu-le indicatori se poate acţiona concret pentru crearea condiţiilor cognitive şi informaţionale apte să asigure însuşirea şi interiorizarea datelor şi informaţiilor necesare şi suficiente formării competenţei de comunicare interculturală a militarilor avuţi în vedere. Pe de altă parte, prin descompunerea dimensiunii cognitiv-informaţionale în variabile şi indicatori se indică calea concretă de urmat pentru a obţine rezultatele scontate în procesul formării competenţei de comunicare interculturală.

Author Biography

Polixenia OLAR, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Polixenia Olar a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii ,,Al. I. Cuza” Iaşi şi Facultatea de Interpreţi, Traducători, Terminologi a Universităţii Bucureşti. A obţinut diploma de Doctor în Ştiinţe Militare la Şcoala Doctorală a Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I” Bucureşti. În prezent lucrează ca asistent universitar la Departamentul de Comunicare în Domeniul Securităţii, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”. A publicat o serie de articole privind activitatea de predare în mediul multicultural, impactul interculturalităţii asupra relaţiilor interumane, concentrându-şi cercetarea asupra comunicării interculturale în domeniul militar. Este traducătoarea unor cărţi privind predarea alternativă în mediul preuniversitar, dintre titluri remarcând câteva: ,,Imaginaţia în predare şi învăţare – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”, ,, Predarea ABC-ului Învăţării”, ,, Predarea ca o Poveste: o abordare alternativă a predării şi a curriculum-ului în şcoala primară”.

References

Chelcea S., Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2010.

Enescu G., Dicţionar de logică, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

Marshall G. (coordonator), Dicţionar de sociologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003.

Radu I. (coordonator), Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Bucureşti, 1991,

Tucicov-Bogdan, A., (coordonator), Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

Wagner P. Reinhold, What is the Matter with Communicative Competence, Editura Lit Verlag, Viena, 2005.

Yin R.K., Case Study Research: Design and Method, 2nd edition, USA, California, Thousand Oaks, 1994.

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole