Imagine copertă

DIMENSIUNEA COGNITIV-INFORMAŢIONALĂ A COMPETENŢEI DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ A MILITARILOR ROMÂNI PARTICIPANŢI LA OPERAŢII DE STABILITATE ŞI SPRIJIN

Polixenia OLAR

Abstract


Evenimentele ce au avut loc începând cu 1989 şi până în prezent marchează schimbări fundamentale în organizarea relaţiilor internaţionale, în evaluarea securităţii şi stabilităţii naţionale, regionale şi mondiale şi în atitudinea comunităţii internaţionale faţă de ameninţările în materie de securitate globală. Comunitatea internaţională se implică acum tot mai mult în soluţionarea crizelor şi conflictelor de pe mapamond. Organizaţii ca ONU, NATO sau UE se implică tot mai activ în asigurarea stabilităţii şi securităţii regionale şi internaţionale. România ca membră a lor, la rândul său, participă la executarea a diferite misiuni internaţionale de menţinere, restabilire sau impunere a păcii, precum şi la operaţii de stabilitate şi sprijin. Operaţionalizarea dimensiunii cognitiv-informațională a competenței de comunicare interculturală oferă un fel de algoritm al demersului cunoaşterii de către formatori şi de către beneficiarii procesului de instruire a condiţiilor de dobândire a aptitudinii de comunicare interculturală..
Cunoscând care sunt variabilele definitorii ale acestei dimensiuni, iar acestora din urmă atribuindu-le indicatori se poate acţiona concret pentru crearea condiţiilor cognitive şi informaţionale apte să asigure însuşirea şi interiorizarea datelor şi informaţiilor necesare şi suficiente formării competenţei de comunicare interculturală a militarilor avuţi în vedere. Pe de altă parte, prin descompunerea dimensiunii cognitiv-informaţionale în variabile şi indicatori se indică calea concretă de urmat pentru a obţine rezultatele scontate în procesul formării competenţei de comunicare interculturală.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Chelcea S., Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2010.

Enescu G., Dicţionar de logică, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

Marshall G. (coordonator), Dicţionar de sociologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003.

Radu I. (coordonator), Introducere în psihologia contemporană, Editura Sincron, Bucureşti, 1991,

Tucicov-Bogdan, A., (coordonator), Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

Wagner P. Reinhold, What is the Matter with Communicative Competence, Editura Lit Verlag, Viena, 2005.

Yin R.K., Case Study Research: Design and Method, 2nd edition, USA, California, Thousand Oaks, 1994.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com