Imagine copertă

PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE ASUPRA UNOR POPULAŢII INDIGENE

Valeria MICU

Abstract


Întâlnirile ce s-au produs între diferite popoare de-a lungul istoriei au lăsat amintiri de neşters în imaginarul universal. Oamenii s-au perceput unii pe ceilalţi prin raportarea la imaginea de sine şi a aproapelui lor, comparând principiile şi valorile ce stăteau la baza guvernării vieţii într-o anumită comunitate; astfel, popoarele lumii au fost catalogate drept civilizate sau barbare, nu întotdeauna conform cu adevărul istoric. Antropologia s-a conturat mai precis ca ştiinţă în momentul în care unele popoare europene au dorit să dovedească pe cale ştiinţifică în ce măsură intervenţia lor era necesară pe teritoriul unor alte popoare considerate înapoiate, în scopul unui aşa-zis ajutor, prin educarea şi civilizarea lor. Deşi Iluminismul şi-a atras adepţii mai ales datorită principiilor umaniste menite să contribuie şi la progresul acestor popoare, rezultatele cercetărilor antropologice din acea perioadă au influenţat schimbarea radicală în modul de abordare a indigenilor, ducând într-o primă etapă la colonizarea şi la exploatarea lor prin aplicarea unor metode brutale în totală neconcordanţă cu principiile de la care se pornise în urma descoperirii a noi continente şi a locuitorilor de drept ce le populau în număr impresionant.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ashcroft Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. Key Concepts in Post-colonial Studies. London and New York: Routledge, 1998.

Beller Manfred, Perception în Beller & Leersen, eds. Imagology. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Bhabha Homi, The Other Question în Francis Barker, ed. The Politics of Theory. Colchester. 1983.

Corbey, Anthropology în Beller & Leersen, eds. Imagology. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Kant Immanuel, Of National Characteristics, as far as They Depend upon the Distinct Feeling of the Beautiful and Sublime, în Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime trad. John T. Goldthwait. Berkeley, Los Angeles, 1960.

Malkki H. Liisa, Purity and Exile, 1995. www.press.uchicago.edu/ucp/...

Todorov Tvetan. Noi şi ceilalţi. Iaşi: Institutul European, 1999.

Williams Howard, Colonialism in Kant’s Political Philosophy. An Online Journal of Philosophy, Diametros 39. March 2014.

Young J. C. Robert (1995), Colonial Desire: Hybridity in theory, culture and race. London and New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2005.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com