PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE ASUPRA UNOR POPULAŢII INDIGENE

Authors

  • Valeria MICU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Întâlnirile ce s-au produs între diferite popoare de-a lungul istoriei au lăsat amintiri de neşters în imaginarul universal. Oamenii s-au perceput unii pe ceilalţi prin raportarea la imaginea de sine şi a aproapelui lor, comparând principiile şi valorile ce stăteau la baza guvernării vieţii într-o anumită comunitate; astfel, popoarele lumii au fost catalogate drept civilizate sau barbare, nu întotdeauna conform cu adevărul istoric. Antropologia s-a conturat mai precis ca ştiinţă în momentul în care unele popoare europene au dorit să dovedească pe cale ştiinţifică în ce măsură intervenţia lor era necesară pe teritoriul unor alte popoare considerate înapoiate, în scopul unui aşa-zis ajutor, prin educarea şi civilizarea lor. Deşi Iluminismul şi-a atras adepţii mai ales datorită principiilor umaniste menite să contribuie şi la progresul acestor popoare, rezultatele cercetărilor antropologice din acea perioadă au influenţat schimbarea radicală în modul de abordare a indigenilor, ducând într-o primă etapă la colonizarea şi la exploatarea lor prin aplicarea unor metode brutale în totală neconcordanţă cu principiile de la care se pornise în urma descoperirii a noi continente şi a locuitorilor de drept ce le populau în număr impresionant.

Author Biography

Valeria MICU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Valeria Micu a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti. A obţinut diploma de Doctor în Filologie la Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale a Universităţii Bucureşti. În prezent lucrează ca asistent universitar la Departamentul de Comunicare în Domeniul Securităţii, catedra de limbi străine a Facultăţii de Securitate şi Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ”Carol I”. Începând cu anul 2005 a publicat o serie de articole privind activitatea de predare în mediul multicultural, impactul interculturalităţii asupra relaţiilor interumane, asupra securităţii naţionale şi internaţionale, iar din 2011 şi-a concentrat cercetarea pe zona Africii, cu precădere Congo, bazându-se în mare măsură pe experienţa obţinută predând în sistemul de învăţământ francez în Maroc (1991-1997) şi participarea la conferinţe internaţionale din ţară şi din străinătate. În perioada 2009-2015 a contribuit la elaborarea Dicţionarului Interarme trilingv operativ, tactic şi logistic, publicat în martie 2016 de Centrul tehnic-editorial al armatei, Bucureşti. În paralel a continuat cercetarea situaţiei din Congo finalizând-o prin publicarea cărţii Conrad’s Heart of Darkness or Where to Look for the Roots of Violence Still Affecting Congo Nowadays, ce urmează a fi tipărită în vara 2016 la aceeaşi editură.

References

Ashcroft Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. Key Concepts in Post-colonial Studies. London and New York: Routledge, 1998.

Beller Manfred, Perception în Beller & Leersen, eds. Imagology. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Bhabha Homi, The Other Question în Francis Barker, ed. The Politics of Theory. Colchester. 1983.

Corbey, Anthropology în Beller & Leersen, eds. Imagology. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Kant Immanuel, Of National Characteristics, as far as They Depend upon the Distinct Feeling of the Beautiful and Sublime, în Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime trad. John T. Goldthwait. Berkeley, Los Angeles, 1960.

Malkki H. Liisa, Purity and Exile, 1995. www.press.uchicago.edu/ucp/...

Todorov Tvetan. Noi şi ceilalţi. Iaşi: Institutul European, 1999.

Williams Howard, Colonialism in Kant’s Political Philosophy. An Online Journal of Philosophy, Diametros 39. March 2014.

Young J. C. Robert (1995), Colonial Desire: Hybridity in theory, culture and race. London and New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2005.

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole