INSTITUŢII ŞI MECANISME PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN SITUAŢIA DE CRIZĂ UMANITARĂ ŞI DE CONFLICT ARMAT

Authors

  • Constantin Florin MITULEȚU-BUICĂ Consilier Parlamentar la Parlamentul României – Camera Deputaţilor

Abstract

Securitatea umană reprezintă un element central al procesului de globalizare. Conceptul relevă o stare în care întreaga omenire se simte în securitate, în care există protecţie în faţa ameninţării bolilor, foametei, şomajului, criminalităţii, conflictului armat, dezastrelor ecologice etc. Condiţiile existenţei securităţii umane, care pot fi translatate în cerinţe de securitate în domeniile politic, economic, social, militar și ecologic, se află permanent sub ameninţare, existenţa cotidiană fiind caracterizată printr-o stare de insecuritate umană. Este evident faptul că insecuritatea şi, în special, insecuritatea umană, existentă în mai multe domenii ale vieţii sociale, poate conduce la declanşarea unui conflict major politico-social și militar.

Author Biography

Constantin Florin MITULEȚU-BUICĂ, Consilier Parlamentar la Parlamentul României – Camera Deputaţilor

Mitulețu - Buică Constantin Florin Funcția actuală : Vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Electorale Permanente Doctorand anul III al Școlii doctorale din cadrul UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE APĂRARE ”CAROL I” Activitatea profesională - Consilier la Direcția Secretariat Grupuri Parlamentare, Parlamentul României - Camera Deputaţilor, Consilier la cabinetul Ministrului delegat pentru Dialog Social, Şef Serviciu – Serviciul Juridic şi Administrativ la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Dolj Cursuri și studii absolvite - Cursul de Protocol și Etică în Diplomație din cadrul Institutului Diplomatic Român - MAE, Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I”, Master în Managementul şi dezvoltarea resurselor umane din cadrul Facultății de Economie și Adminitrarea Afacerilor Craiova, Master - Management Politic din cadrul ISD ”Ovidiu Șincai” București, Diplomă de licență în Profilul Ştiinţe Juridice, Specializarea Drept - Zi din cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea ”Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu.

References

Chiţu Florin, Legitimitatea şi legalitatea uzului de forță armată și operațiile militare multinaţionale, teză de doctorat, UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Crăciun Ioan, Prevenirea conflictelor și managementul crizelor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Ene Roland-Dorian, Regulile de angajare în conformitate cu dreptul internaţional umanitar în cadrul acțiunilor militare, în revista Lex nr. 4 (12)/2007, Bucureşti.

Frunzeti T., Securitatea naţională şi războiul modern, Editura Militară, Bucureşti, 1999.

Huntington P. Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, 1998.

Iordache Constantin, Drept Operaţional, Editura Universității Naționale de Apărare, Bucureşti, 2003.

Mureşan M., Văduva Gh., Războiul viitorului, Viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2004.

Primul Protocol adiţional la Convenţiile de la Geneva, semnate la 12 august 1949, referitor la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, adoptat la Geneva la 10.07.1977, ratificat de România prin Decretul Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională nr. 224 /1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 68 /1990.

Statutul Curţii Internaţionale Penale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, în vigoare din 1 iulie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 111 /2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 211 /2002.

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole