Imagine copertă

CORUPŢIA, VECTOR DE AMPLIFICARE A CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE

Virgil MANEA

Abstract


Fenomenul corupţiei are o istorie destul de veche, a însoţit omenirea de-a lungul existenţei sale și a marcat-o negativ destul de profund. De la început, corupția, ca fenomen social, a avut conexiuni directe cu fenomenul crimei organizate, actul de corupere reprezentând un vector activ al crimei organizate transfrontaliere. În acest articol voi detalia, din punct de vedere conceptual, fenomenul corupției, dimensiunile, trăsăturile, căile și domeniile de acțiune ale acestui flagel, cu accent pe principalele modele teoretice ale corupţiei, practicate de unele agenţii de control social.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bîrle Vasile, Evaziunea fiscală şi corupția în sistemul fiscal, Editura Casei Corpului Didactic, Baia Mare, 2003.

Constantin Gabriel, Corupția în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în „Considerații privind corupția din sistemul public național şi European”, sinteză documentară, Anul IX, Nr. suplimentar 2008, Tipografia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 2008.

Din Mihaela Flavia, Bălăceanu Ion, Managementul integrat al supravegherii și controlului frontierei de stat pentru combaterea riscurilor și amenințărilor transfrontaliere în spațiul Schengen, Editura UNAp ,,Carol I” București, 2013.

Donald R. Cressey, Other People’s Money, în „A Study in the Social Psychology of Embezzlement”, New York, Free Press, 1953.

Donald R. Cressey, Criminal Organization, London Heinemann Educational Books, Londra, 1972.

Kirkpatrick Sale, The World Behind Watergate, New York, Mc Graw-Hill, 1977.

Michael Johnston, Corupția şi formele sale: bogăție, putere şi democrație, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Merton Robert, Nisbet Robert, Social Theory and Social Structure, studiul „Sociologia ca o formă a artei" (Sociology as an idea system in The sociological perspective), Little Brown Co, Boston, 1968.

Ristei Mihaiela, Senic Nenad, Corruption And European Integration: Comparative Study Of Romania And Slovenia, Department of Political Science Western Michigan University, 2007.

Stapenhurst Rick, Kpundeh Sahr J., Polocoşer Simona, Corupția şi combaterea ei: spre un model de construire a integrității naționale, Editura Irecson, Bucureşti, 2003.

Thompson James, Organizations in Action, New York, Mc Graw-Hill, 1967.

Voicu Costică, Voicu Adriana Camelia, Geamănu Ioan, Criminalitatea organizată în domeniul afacerilor, Editura Pildner, 2006.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com