LEGITIMITATEA PREVENIRII ȘI ETICA INTERVENȚIEI EUROATLANTICE ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ ȘI CONFLICT

Authors

  • Oana-Mihaela VLADU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Noile crize care au afectat climatul de securitate mondial și, în special, criza refugiaților au ridicat o serie de întrebări privind modul în care Agenda europeană previne și se implică în situațiile de criză și conflict. Din această perspectivă sunt trecute în revistă și analizate o serie de măsuri pe care Uniunea Europeană le-a luat până acum și sunt preconizate o serie de efecte pe care acestea le vor avea, pe termen scurt, la nivelul statelor naționale.

References

Convenţia europeană a drepturilor omului, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13, actualizată la 1 iunie 2010.

Supplement to the application of the Federal Republic of Yugoslavia against kingdom of Belgium for violation of the obligation not to use force.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Agenda for Migration, Bruxelles, 13.05.2015.

Communication to the European Parliament, the European Council and the Council Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary and legal measures under the European Agenda on Migration, 23.09.2015.

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013.

Site-ul oficial al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu

Site-ul oficial al NATO, www.nato.int

Site-ul Wikipedia, https://en.wikipedia.org

Site-ul oficial al Serviciului European de Acțiune Externă, http://eeas.europa.eu

Site-ul oficial al Consiliului European, http://www.consilium.europa.eu.

Published

2015-12-15

Issue

Section

Articole