Imagine copertă

OPERAŢIILE DE SECURITATE – COMPONENTĂ A OPERAŢIILOR MILITARE MODERNE

Alina Mihaela LEFTER

Abstract


Analiza operaţiilor de stabilitate ne îndreptăţeşte să afirmăm că se poate vorbi de o schimbare de paradigmă în privinţa operaţiilor militare, în sensul în care operaţiile militare nu mai sunt centrate pe inamic, ci sunt centrate pe populaţie.
Operaţiile militare trebuie să aibă un obiectiv strategic mult mai cuprinzător, realizabil prin activităţi îndreptate către populaţia din zona de operaţii, acţiuni care vor prevala în raport de acţiunile tradiţionale directe asupra forţelor inamice.
Cele mai recente tendinţe în analiza evoluţiilor operaţiilor de stabilitate le definesc ca modalităţi de consolidare a păcii în societăţile distruse de război.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


• Doctrina Armatei României, Ministerul Apărării Naţionale – Statul Major General, Bucureşti, 2012

• Directive on Military Support for Stability, Security, Transition and Reconstruction (SSTR) Operations no. 3000.05, Nov. 28, 2005, Department of Defense of the U.S.A.

• Instruction no. 3000.05, Sept. 16, 2009, Department of Defense of the U.S.A.

• Stability Operations, 29.09.2011, Joint Publication 3-07

• Operaţiile de stabilitate şi securitatea umană, Dr. Alexandra Sarcinschi

• http://www.un.org/en/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com