Imagine copertă

BISERICILE - MONUMENTE ISTORICE COMPONENTE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL SPIRITUAL

Cristian DEME

Abstract


Clădirile bisericilor-monumente istorice făcute din piatră sau lemn constituie bogatul patrimoniu cultural, spiritual, tradiţional ţinând-se cont de vechimea acestor monumente, incomensurabila valoare simbolistică a picturilor și semnificaţia lor exprimă, în final, o parte din cultura și civilizaţia romanească. Monumentele ecleziastice și arhitecturale aşteaptă să ajungă în atenţia cercetătorilor și a restauratorilor, pentru a beneficia de conservarea şi punerea în valoare a operelor şi să le integreze în circuitul spiritual, naţional şi, de ce nu, internaţional.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ion Drăguşanul, Istoria uitată şi iertată a averilor mânăstireşti", în „Revista pădurilor”, nr. 3-4/2009.

Iorga Nicolae, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Vol. 1-2, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura 100 + 1 Gramar, Bucureşti,1995.

Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004 - aprobată prin Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com