BISERICILE - MONUMENTE ISTORICE COMPONENTE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL SPIRITUAL

Authors

  • Cristian DEME Administraţia Aeroportului Arad

Abstract

Clădirile bisericilor-monumente istorice făcute din piatră sau lemn constituie bogatul patrimoniu cultural, spiritual, tradiţional ţinând-se cont de vechimea acestor monumente, incomensurabila valoare simbolistică a picturilor și semnificaţia lor exprimă, în final, o parte din cultura și civilizaţia romanească. Monumentele ecleziastice și arhitecturale aşteaptă să ajungă în atenţia cercetătorilor și a restauratorilor, pentru a beneficia de conservarea şi punerea în valoare a operelor şi să le integreze în circuitul spiritual, naţional şi, de ce nu, internaţional.

Author Biography

Cristian DEME, Administraţia Aeroportului Arad

S-a născut în localitatea Arad, judeţul Arad la data de 19.05.1966. A absolvit Liceul militar Mihai Viteazul Alba Iulia în anul 1984 şi cursurile Academiei Tehnice Militare Bucureşti in perioada 1985-1990, obţinând diploma de inginer,specialitatea artilerie şi rachete. Din anul 1998 este licenţiat al Facultăţii de drept din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu. În anul 2004 a obţinut diploma de master în drept administrativ şi statutul funcţionarului public la Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad. De asemenea, din anul 2008, este licenţiat al Facultăţii de teologie din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu Arad. Este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare în domeniul Informaţii şi securitate naţională din anul 2012. In prezent, işi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei Aeroportului Arad, fiind inspector de securitate.

References

Ion Drăguşanul, Istoria uitată şi iertată a averilor mânăstireşti", în „Revista pădurilor”, nr. 3-4/2009.

Iorga Nicolae, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Vol. 1-2, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura 100 + 1 Gramar, Bucureşti,1995.

Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004 - aprobată prin Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie 2004.

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole