Considerații privind posibilele direcții de îmbunătățire a modului de efectuare a controlului financiar în instituțiile publice din România

Authors

  • Sebastian FLOȘTOIU Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, România

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-53

Keywords:

control financiar, limite ale controlului financiar, legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate.

Abstract

Acest articol își propune să analizeze stadiul actual și rolul fundamental al controlului financiar în cadrul entităților publice din România. Printr-o metodologie bazată pe analiza comparativă, studiul se concentrează pe legislația și pe practicile de control financiar, evidențiind evoluțiile și schimbările semnificative survenite în ultimii ani. Analiza este îmbogățită prin evaluarea impactului acestor schimbări asupra eficienței și transparenței gestionării fondurilor publice. În particular, articolul identifică progresele realizate în cadrul sistemului de control financiar, subliniind îmbunătățirile legislative și administrative, precum și provocările persistente. Se acordă o atenție specială impactului reformelor asupra transparenței cheltuielilor publice și responsabilității instituțiilor guvernamentale. În concluzie, studiul relevă importanța vitală a continuării reformelor în domeniul controlului financiar, nu doar pentru îmbunătățirea eficienței administrative, ci și pentru consolidarea încrederii publicului în modul de administrare a resurselor statului.

References

Borlea, N.S. și M.V. Achim. 2017. Control financiar și expertiza judiciară. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Carataș, M. 2020. Audit intern, control intern și cultură organizațională. București: Editura Economică.

DEX. 2011. „Dicţionarul explicativ al limbii române.” Ediția a II-a. București: Editura Academiei.

Florea, I., I.C. Macovei și R. Florea. 2007. Control economic, financiar și gestionar. București: Editura CECCAR.

Guvernul României. 2012. „Hotărârea nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.” Publicat în Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012.

Mihăescu, S.V. 2015. Control financiar și audit public.

Moroșan, I. 2000. Contabilitatea generală a firmei. Suceava: Editura Evcont Consulting.Munteanu, coordonator V., G. Duță, J. Soare, M. Ibănișteanu și C.F. Gheorghe. 2020. Controlul financiar – abordare teoretică și practică. Editura Universitară.

Oprean, D. 2019. „Informația financiar-contabilă și managementul dezvoltării firmei.” Revista Contabilitate (nr. 5).

Parlamentul României. 1992. „Lege Nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.” Publicat în Monitorul Oficial nr. 224 din 9 septembrie 1992.

__. 2006. „Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale.”

__. 2002. „Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice.” Publicat în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002.

Păunescu, M. 2021. „Guvernanța corporativă, managementul riscurilor și controlul intern.” Ediția a II-a. București: Editura CECCAR.

Popa, Ș. 2000. Modernizarea controlului financiar. București: Editura Expert.

Popeangă, P. și G. Popeangă. 2007. Control financiar și fiscal. București: Editura CECCAR.

Secretariatul General al Guvernului. 2018. „Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.” Publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018.

Sgardea, F.M. 2017. Control financiar și expertiză contabilă. Ediția a 2-a. București: Editura ASE.

Downloads

Published

2024-01-15

Issue

Section

Articole