NOI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII GLOBALE

Authors

  • Mădălina-Daniela GHIBA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

În articol sunt prezentate efectele pozitive şi negative ale fenomenului complex al globalizării, care se manifestă pe cinci dimensiuni ale vieţii: dimensiunea politico-militară, dimensiunea economico-financiară, dimensiunea socială (etnică, religioasă etc.), dimensiunea de mediu şi dimensiunea tehnologică. Mediul de securitate globală este afectat de vulnerabilităţi şi ameninţări care în ultima perioadă acestea au o dinamică şi o transformare uluitoare, unele având efecte pe termen lung, cum ar fi încălzirea globală. La ameninţările iminente şi involuntare se adaugă şi ameninţările intenţionale, în acest sens exemplificative fiind atacurile teroriste, utilizarea războiului cibernetic, utilizarea unor noi forme asimetrice de război – războiul hibrid, încălcarea drepturilor omului etc. Fenomenul globalizării este ireversibil, iar găsirea de soluţii pentru anihilarea ameninţărilor la adresa securităţii globale nu se poate face decât prin implicarea şi acţiunea comună a tuturor statelor.

Author Biography

Mădălina-Daniela GHIBA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născută la data de 10.04.1975 în localitatea Bucureşti. Licenţiată în ştiinţe juridice. În anul 2004 a devenit ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În cadrul Direcţiei financiar – contabile din Ministerul Apărării Naţionale a deţinut funcţia de şef (consilier juridic şef) Birou Juridic. Ulterior, a deţinut funcţia de şef (consilier juridic principal) Birou Legislaţie din cadrul Casei de pensii sectoriale din acelaşi minister. Din anul 2014 până în prezent deţine funcţia de şef (consilier juridic) al Centrului de Drept Internaţional Umanitar al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A absolvit masterul de Securitate şi apărare naţională, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Comandă şi Stat Major, precum şi cursurile Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul dreptului internaţional umanitar şi regulilor de angajare, organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" – Facultatea de Securitate şi Apărare. În prezent este doctorand al Şcolii doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

References

Teodor Frunzeti, Globalizarea securităţii, Bucureşti, Editura Militară, 2006.

Sarcinschi Alexandra, Vulnerabilităţi, risc, ameniţare - securitatea ca reprezentare psihosocială, Bucureşti, Editura Militară, 2007.

Mihai-Marcel Neag coordonator, Arhitecturi de securitate umană în spaţiul euroatlantic, Editura Techno Media, 2009.

Constantin Popescu, Concepte strategice specifice mediului de securitate contemporan, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2014.

Valentin – Stelian Bădescu, Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011.

Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicţionar de Relaţii Internaţionale, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2001.

P.W. Singer, Allan Friedman, Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2014.

*** Raport privind punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate, Strategia europeană de securitate, O Europă sigură într-o lume mai bună, Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2009.

http://www.anr.gov.ro./docs/legislaţie/internaţională/Carta.Organizaţia_Naţiunilor_Unite. ONU.pdf.

https://www. Presindency.ro/static/Declaraţie Chicago pdf.

http://www.mae.ro/node.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID.

http://www.un.org/en/sections/priorities/drug-control-crime-prevention-and-counter-terrorism/index.html.

http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity.

http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/RO/index.htm.

http://www.un.org/millenniumgoals/mdgnews.shtml.

http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/RO/index.htm.

http://www.agerpres.ro/externe/2014/09/25.

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole