Pledoarie pentru o terminologie unitară și compatibilă în domeniul securității naționale

Authors

  • Mrd. Adrian GHENADE Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, București, România
  • BSc. Leon-Andrei TOADER Medialogy Faculty of Aalborg University, Aalborg, Danemarca
  • Drd. Șerban-Dan PREDESCU Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București
  • Drd. Elena (TUDOR) ONU Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-37

Keywords:

securitate, apărare, siguranță, terminologie, strategie, lege, informație, intelligence.

Abstract

Terminologia din domeniul securității este un subiect tabu și vag în România. Analizând discursul public al politicienilor sau
textul strategiilor naționale, observăm de multe ori existența unei confuzii în folosirea corectă a termenilor securitate, apărare și
siguranță. Această confuzie creează probleme de natură teoretică și practică, ce se reflectă în neînțelegeri la nivel instituțional în
materie de atribuții, în percepții greșite ale societății cu privire la rolul anumitor organizații și în neutilizarea adecvată a potențialului
de colaborare dintre societate și mediul militar. Soluția adecvată pentru aceste probleme este aceea de formare a unei culturi de
securitate care să producă deprinderea unor noțiuni elementare din acest domeniu. Pentru realizarea acestui deziderat, considerăm
esențial ca, în materie de terminologie a securității, să existe o cunoaștere și o folosire adecvată a principalelor concepte, care să
producă astfel o ordine și o clarificare în înțelegerea proceselor prin care este realizată securitatea, apărarea și siguranța.

References

AFAS. 2016. „Strategia de Securitate Națională a României 2006”. https://afas.ro/wp-content/uploads/2016/09/Strategia-de-securitate-nationala-a-Romaniei.pdf

Bertel, Heurlin și Peter Marcus Kristensen. 2019. International Security, Vol. II. Copenhaga: Danish Institute of International Affairs.

Dexonline. 2023. https://dexonline.ro/definitie/terminologie.

Fay, John și David Patterson. 2018. Contemporary Security Management. Amsterdam: Editura Elsevier.

Federal Intelligence Service. 2022. ”Switzerland’s Security 2022”. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72371.pdf.

Leahu, Silviu. 2021. Aproape totul despre serviciile secrete ale lumii. București: Editura Neverland.

Legrand, Jérôme. 2023. „Politica de securitate și apărare comună”. https://www.europarl. europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna.

„National Security Strategy”. 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/ 10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.

Parlamentul României. 1991. „Legea nr. 51/1991 privind siguranța sațională”. Monitorul oficial 163. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1517.

—. 1992. „Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funționarea Serviciului Român de Informații”. Monitorul oficial 33. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2144.

—. 1994. „Legea nr. 45/1994 privind Apărarea Națională”. Monitorul oficial 172. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/4143.

—. 2015. „Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării”. Monitorul oficial 555. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170048.

—. 2022. „Strategia de Securitate Cibernetică a României 2021”. Monitorul oficial 2. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250235.

Smith, Clifton și David Brooks. 2013. Security Science: The Theory and Practice of Security.Perth: Cowan University.

Strategia de Securitate a Uniunii Europene. fără an. https://www.consilium.europa.eu/ media/30815/qc7809568roc.pdf.

US Department of Defense. 2022. ”National Defense Strategy of The United States of America”. https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1183539.pdf

Downloads

Published

2023-10-09

Issue

Section

Articole