Imagine copertă

CONSIDERAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI MODELĂRII ŞI SIMULĂRILOR MILITARE

Manuel DOGARU

Abstract


Simularea acţiunilor militare a reprezentat o necesitate încă din cele mai vechi timpuri, formarea abilităţilor de luptători fiind strâns legată de antrenamente şi exerciţii prin care se imitau luptele reale. Pe măsură ce ştiinţa şi arta militară au evoluat, simularea a căpătat valenţe noi, fiind folosită şi în testarea teoriei războiului, asistarea deciziei, achiziţii şi planificarea apărării.
În articol se aduc în atenţie câteva aspecte legate de natura şi teoriile luptei armate, precum şi soluţiile găsite de-a lungul timpului pentru modelarea războiului: modelele analitice matematice, modelele istorice statistice şi simulările moderne.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Anker, C.J. JR – „A proposed Foundation for a Theory of Combat”, în „Warfare Modeling”, Military Operations Research Society, 1995, p.165 - 197.

Barfoot, C.Bernard. – „Continuous-Time Markov Duels: Theory and Application”, în Naval Research Logistics, Volume 36, Issue 3, „Modelarea matematică a acţiunilor de luptă” iunie 1989, p. 243–353.

Behzad Raiszadeh și colectiv, CK-12 Modeling and Simulation for High School Teachers: Principles, Problems, and Lesson Plans, Copyright © 2012 CK-12 Foundation, www.ck12.org, Printed: August 31, 2012, 448 p.

Braken, J. şi alţii, Introduction, în „Warfare Modeling”, Military Operations Research Society, 1995, p.1 - 4.

Clausewitz, K – „On War”,

Clark, Gordon .M. – „The Combat Analysis Model”, Ph.D. disertation, Ohio State University, 1969.

Col. Dogaru, Manuel – „Modele şi baze de date standardizate ale structurilor militare” în „Tactică și artă operativă forțe terestre – TAOFT” – Ed. Universității Naționale de Apărare „Carol I” București – 2013, p. 190 – 193.

Dupuy, Trevor .N. – „Numbers, prediction and war: Using history to Evaluate Combat Factors and Predict the Outcome of Battles”, Ed. HERO Books, 1985, 401 p.

Gen.lt. Eftimescu Nicolae, Cpt.rg.1 Grad Vasile, Col. Cicerone Olivo –, 208 p.

Gafarian, A.V. şi Anker, C.J. – „The Two-on-one Stochastic Duel”, în Naval Research Logistics Quartely, Volume 31, Issue 2, p. 309 – 324, iunie 1984.

col.dr.ing. Ghiţă Alexandru, cpt.ing Popescu Mihai, lt (r) ing. Ciuruşniuc Dorin – „Analiza cantitativă a datelor istorice despre lupte”, Ed. Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1993, 172 p.

Gl.bg.prof.dr.ing. Ghiţă Alexandru -„Modelarea, simularea şi planificarea optimală a operaţiilor”, Ed.Academiei Tehnice Militare, Bucureşti,2001, 294 p.

Cam.(r) dr. Grad, Vasile, col.dr. Stoian, Ion, drd. Kovacs, Emil-Carol, col.dr. Dumitru, Vasile – „Cercetare operaţională în domeniul militar”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, 254 p.

Morse, P.M. şi Kimball, G.E. - „ Methods of Operational Research”, The Technology Press of MIT and John Wiley & Sons Inc., New York, 1950, p.69.

Taylor, J. G. – „Modeling and Simulation of Land Combat”, ed. L.G. Callahan, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 1983, 401 p.

*** A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, ©2013 Project Management Institute Inc., 2013, 616 p., disponibilă la adresa : https://www.csiac.org/sites/default/files/DoD%20M&S %20BOK%20(M&SCO)%202008_0.pdf

*** Guide for Understanding and Implementing Defense Experimentation – GUIDEx”, The Technical Cooperation Program, 2006, 376 p.

*** http://www.simulation.cc/more.php?id=A86_0_1_0_M

*** http://en.wikipedia.org/wiki/Military_simulation

http://www3.nd.edu/~gmadey/sim06/Classnotes/Validation/kleijnen5.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com