Noile tehnologii şi impactul lor asupra domeniului militar

Authors

  • Cristian-Octavian Stanciu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Silviu-Iulian GIMIGA

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-26

Keywords:

stiință;, tehnică;, progres tehnologic;, roboți;, raport de forțe;, noi tehnologii

Abstract

Genii militare, precum Hannibal, Cezar, Suvorov sau Napoleon, au dovedit lumii întregi cum armate relativ mici s-au impus prin strategii de luptă complexe, prin ingeniozitate și curaj, prin cunoștințe științifice și militare care pot face diferența. Progresul tehnologic, realizat, în ultimele sute de ani, pe baza descoperirilor tehnico-științifice, a condus lupta armată către un nivel atât de ridicat încât supremația tehnologică, raportul de forțe și tehnică militară sunt extrem de importante în asumarea unui conflict militar. Totuși, îmbinarea mijloacelor de luptă convenționale cu cele moderne, utilizarea unor forme și procedee de luptă combinate sunt încă probleme de interes general, care necesită strategii adaptabile și, nu în ultimul rând, ingeniozitatea, flerul și exuberanța conducătorilor. Impactul noilor tehnologii asupra domeniului militar rămâne încă o problemă care nu va fi clarificată, probabil,
niciodată, tocmai din cauza provocărilor constante, care sunt din ce în ce mai complexe și diferite.

Author Biography

Cristian-Octavian Stanciu, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Mă numesc STANCIU N Cristian-Octavian, m-am născut la data de 05.08.1973 în București, iar din anul 1995 sunt ofiter, arma geniu, al Armatei României. Din punct de vedere al educației și formării, am absolvit următoarele forme de învățământ: -1995-Institutul Militar de Geniu, Construcții și Căi Ferate “Panait Donici’; -1999-Universitatea Politehnică București, facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice; -2011-Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Master în domeniul "Științe Militare și Informații", specializarea Securitate și Apărare Națională; -2013-Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Master în domeniul "Științe Militare și Informații", specializarea conducere inter-arme Forțe Terestre; -din 2013 sunt student doctorand al Școlii Doctorale din cadrul Universității Naționale de Apărare "Carol I", în domeniul "Științe Militare" Începând cu anul 1995 mi-am desfășurat activitatea pe linie de geniu în unități aparținând Forțelor Aeriene, urcând treptele carierei militare de la funcția de comandant pluton, comandant de companie, șef Birou Sprijin Operații / A-3 Operații, , iar din martie 2013 am îmbrățișat cariera didactică, ocupând funcții de instructor superior și instructor avansat în cadrul Departamentului Forțe Terestre / Facultatea de Comandă și Stat Major/ Universitatea Națională de Apărare "Carol I" .

References

Cîrciumaru, F., D.L. Petrescu, C. Băhnăreanu, M. Zodian, C.C. Ioniță, G. Stoenescu și

M.T. Potârniche. 2021. Impactul noilor tehnologii asupra artei militare. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Colorful.hr. 2021. „Ce este Inteligența Artificială – cum funcționează, tipuri, aplicabilitate pe piața muncii.” https://www.colorful.hr/ce-este-inteligenta-artificiala-cumfunctioneaza-tipuri-aplicabilitate-pe-piata-muncii/?utm_term=&utm_campaign=NNC+

%7C+Search+%7C+Dynamic+%232&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=9670787410&hsa_cam=17455092683&hsa_grp=1375498.

Curtea de Conturi Europeană. 2019. „Provocări pentru o politică eficace a UE în domeniul securității cibernetice.” https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_CYBERSECURITY/BRP_CYBERSECURITY_RO.pdf.

Eminescu, Gheorghe. 1986. Napoleon Bonaparte. București: Editura Academiei Române.Foggo, James, Nicholas Nelson, Joanna Van Der Merwe și Nico Luzum. 2022. ”Elevating Our Edge: A Path to Integrating Emerging and Disruptive Technologies.” https://cepa.org/

comprehensive-reports/elevating-our-edge-a-path-to-integrating-emerging-and-disruptivetechnologies/.

Georgopoulos, Giorgos, și Tate Nurkin. 2020. ”The current state of AI in defence and security.” https://www.defenceiq.com/defence-technology/whitepapers/the-current-state-ofai-in-defence-and-security.

Hartwig, Ben. 2021. ”Lessons learned: Cybersecurity in the defense industry.” https://www.defenceiq.com/air-land-and-sea-defence-services/case-studies/lessons-learnedcybersecurity-in-the-defense-industry.

Joint Publication 3-12. 2018. ”Cyberspace Operations.” US Army. https://irp.fas.org/doddir/dod/jp3_12.pdf.

Ministerul Apărării Naționale. 2021. „Strategia Militară a României.” https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/STRATEGIA-MILITARA-A-ROMANIEI-1.pdf.

MSpoweruser.com. fără an. IBM bate Microsoft la acuratețea recunoașterii vorbirii. Accesat 6 ianuarie 2023. https://mspoweruser.com/ro/ibm-beats-microsoft-speech-recognitionaccuracy/

Mureșan, Mircea, Gheorghe Ilie, Vasile Grad și Alexandru Mihalcea. 1995. Tehnologiile de vârf și domeniul militar. București: Editura Militară.

NATO. 2021. ”NATO Advisory Group of Emerging and Disruptive Technologies.” https://

www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/7/pdf/220715-EDT-adv-grp-annualreport-2021.pdf.

—. 2022. ”NATO 2022 Strategic Concept.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-ro.pdf.

Pătrașcu, Petrișor. 2020. „Risc și incertitudine în spațiul cibernetic.” Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” vol.5 (nr.4).

presidency.ro. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.”

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Prisăcaru, Dan. 2021. În avanpostul luptei pentru supraviețuire. București: Editura Militară.

Zamfir, Cătălin și Lazăr Vlăsceanu. 1998. Dicționar de sociologie. București: Editura Babel

Downloads

Published

2023-07-05

Issue

Section

Articole