Imagine copertă

RESPONSABILITATE ŞI RESPONSABILIZARE ÎN DISCURSUL ACTORILOR PUBLICI CU ATRIBUŢII ÎN SECURITATEA NAŢIONALĂ

Luminiţa CRĂCIUN

Abstract


Orice activitate comunicativă a actorilor publici reprezintă asumarea unei responsabilităţi pentru mesajul transmis. Când domeniul de activitate este cel al securităţii naţionale, acest act comunicativ înseamnă mai mult decât responsabilitate, înseamnă şi luarea în calcul a tuturor elementelor care ar pune în pericol starea de securitate a statului. De aceea, actul discursiv trebuie pregătit şi analizat pentru evitarea oricărei implicaţii nedorite şi cu potenţial de risc la starea de stabilitate a statului. De asemenea, discursurile actorilor publici relevă măsura în care legislaţia precizează responsabilităţile pentru instituţiile din domeniu .

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Austin, J.L. - Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005

Bidu-Vrănceanu, A.; Călăraşu, C.; Ionescu-Ruxăndoiu, L.; Mancaş, M.; Pană-Dindelegan, G. - Dicţionarul de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2005

Beciu, Camelia - Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Iaşi, Editura Polirom, 2011

Borţun, Dumitru, Săvulescu, Silvia – Analiza discursului public, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005;

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana – Limbaj şi comunicare. Elemente de pragmatică lingvistică, Editura All Universitar, Bucureşti, 2003;

Lucas, E. Stephen – Arta de a vorbi în public, Editura Polirom, Iaşi, 2014;

Maingueneau, Dominique – Analiza discursului, Editura Institutul European, Iaşi, 2007

Reboul, Anne; Moeschler – Pragmatica discursului, Editura Institutul European, Iaşi, 2010
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com