RESPONSABILITATE ŞI RESPONSABILIZARE ÎN DISCURSUL ACTORILOR PUBLICI CU ATRIBUŢII ÎN SECURITATEA NAŢIONALĂ

Authors

  • Luminiţa CRĂCIUN Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Orice activitate comunicativă a actorilor publici reprezintă asumarea unei responsabilităţi pentru mesajul transmis. Când domeniul de activitate este cel al securităţii naţionale, acest act comunicativ înseamnă mai mult decât responsabilitate, înseamnă şi luarea în calcul a tuturor elementelor care ar pune în pericol starea de securitate a statului. De aceea, actul discursiv trebuie pregătit şi analizat pentru evitarea oricărei implicaţii nedorite şi cu potenţial de risc la starea de stabilitate a statului. De asemenea, discursurile actorilor publici relevă măsura în care legislaţia precizează responsabilităţile pentru instituţiile din domeniu .

Author Biography

Luminiţa CRĂCIUN, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Lect.univ.dr. Crăciun Luminița - titular în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din 2005, în prezent lector universitar al Facultății de Securitate și Apărare, specializarea Comunicare și relații publice. Titlul de doctor în lingvistică a fost obținut la Universitatea București cu teza Război versus pace – modalități de definire în polemologie și în dicționarele de uz general. Am participat la diferite conferințe internaționale organizate de universitatea în care sunt titulară, de universitățile militare ale categoriilor de forțe (Sibiu, Constanța, Brașov), dar și de alte universități civile din țară (Cluj-Napoca, Alba Iulia, Pitești, Galați, București) sau străinătate (Copenhaga-Danemarca).

References

Austin, J.L. - Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005

Bidu-Vrănceanu, A.; Călăraşu, C.; Ionescu-Ruxăndoiu, L.; Mancaş, M.; Pană-Dindelegan, G. - Dicţionarul de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2005

Beciu, Camelia - Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Iaşi, Editura Polirom, 2011

Borţun, Dumitru, Săvulescu, Silvia – Analiza discursului public, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005;

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana – Limbaj şi comunicare. Elemente de pragmatică lingvistică, Editura All Universitar, Bucureşti, 2003;

Lucas, E. Stephen – Arta de a vorbi în public, Editura Polirom, Iaşi, 2014;

Maingueneau, Dominique – Analiza discursului, Editura Institutul European, Iaşi, 2007

Reboul, Anne; Moeschler – Pragmatica discursului, Editura Institutul European, Iaşi, 2010

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole