Manifestări ale culturii de securitate la nivel național

Authors

  • Daniel Ionel Andrei NISTOR Ministerul Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-21

Keywords:

cultură de securitate;, reziliență;, strategie;, securitate

Abstract

Ne îndreptăm spre o nouă paradigmă de securitate în care competiția strategică globală are un efect direct asupra predictibilității și stabilității sistemului de relații internaționale, existând un potențial ridicat de reconfigurare a relațiilor dintre actorii strategici cu interese globale. În acest context, cultura de securitate trebuie înțeleasă, integrată în paradigma de securitate și adaptată la dinamica mediului de securitate internațional, deoarece conceptul nu vizează doar domeniul securității, ci se regăsește și în interacțiunea dintre domenii: de la militar, la economic, sociopolitic sau cultural. Este important să examinăm legătura dintre cultura de securitate și amenințările hibride, reziliența societală, războiul informațional, securitatea cibernetică sau amenințările emergente și să urmărim, totodată, evoluția conceptului de „cultură de securitate” în România, folosindu-ne de mai multe studii și sondaje de opinie, efectuate de instituții de sondare a opiniei publice și, respectiv, de organizații nonguvernamentale, privind măsurarea culturii de securitate și reacția românilor la evenimentele asociate acestui concept. Nu în ultimul rând, acest articol își propune să analizeze care sunt elementele specifice culturii de securitate, dar și să aducă o serie de recomandări pentru creșterea nivelului culturii de securitate în România.

References

bancherul.ro. 2021. „Plățile cu cardurile au crescut cu 60% în timpul pandemiei.” https://

www.bancherul.ro/stire.php?id_stire=20942&titlu=platile-cu-cardurile-au-crescut-cu-60-lasuta-in-timpul-pandemiei.

Brânda, Oana-Elena. 2018. „Cultura de securitate în organizații. Principii și dezvoltare.”

Conferința națională științifică a Academiei Oamenilor de Știință „Cercetarea științifică în serviciul dezvoltării durabile. Târgoviște: Academia Oamenilor de Știință.

Bujder, Irina. 2010. „Societatea civilă românească între performanţă şi participare publică.” Sfera politicii (144). https://revistasferapoliticii.ro/sfera/144/art02-bujder.html.

Buluc, Ruxandra, Ioan Deac, Răzvan Grigoras și Ciprian Lungu. 2019. Cultura de securitate și fenomenul Fake News. București: Editura Top Form.

Buzan, Barry. 1991. ”New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century.” International Affairs 67 (3): 432-433.

Calangea, Claudia-Diana. 2017. „Cultura de securitate. Surse şi resurse”. Intelligence în serviciul tău. https://intelligence.sri.ro/cultura-de-securitate-surse-si-resurse

Carpenter, Perry și Kai Roer. 2022. The Security Culture Playbook. John Wiley & Sons Inc.

Chifu, Iulian. 2022. Reconfigurarea securității și relațiilor internaționale în secolul 21.București: ISPRI.

Constantinescu, Emil. 1999. „Mesajul președintelui Emil Constantinescu adresat Camerelor

reunite cu ocazia prezentării Strategiei de Securitate Națională a României.” https://constantinescu.ro/discursuri/313.htm.

Curos, Ludmila. 2021. „Cultura de securitate dezvoltată prin educație.” Revistă științificopractică nr. 1/2021 Jurnalul de relații internaționale, Moldova, 40-47.

DEXonline. a. cultură. Accesat 25 ianuarie 2023. https://dexonline.ro/definitie/cultură.—. b. securitate. Accesat 25 ianuarie 2023. https://dexonline.ro/definitie/securitate.

Dumitrescu, Lucian. 2018a. „Barometrul culturii de securitate.” București: LARICS.

—. 2018b. „Lansarea barometrului culturii de securitate. Ce este cultura de securitate?”

https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/lansarea-barometrului-culturii-de-securitatece-1856753.html.

EPRS, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. 2022. „Planul național de redresare și reziliență al României.” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733641/EPRS_BRI(2022)733641_RO.pdf.

Felea, Cristian. 2018. „Cultura de securitate, semnul unui spațiu al civilizației și democrației.”

https://www.contributors.ro/cultura-de-securitate-semnul-unui-spațiu-al-civilizației-și democrației.

Frunzeti, Teodor și Cristian Bărbulescu. 2018. „Reziliența națională la amenințările hibride

și cultura de securitate. Un cadru de analiză.” Impact Strategic (nr.1/2): 16-26.

Hama, Hawre Hassan. 2017. ”State Security, Societal Security, and Human Security.” Journal of international Relations 21 (1). doi:https://doi.org/10.1177/0973598417706591.

Kemp, Simon. 2022. ”Digital 2022: Global overview report.” https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report.

Lantis, Jeffrey S. 2002. ”Strategic Culture and National Security Policy.” International Studies Review 4 (3): 87-113.

LARICS. 2018a. „Barometrul culturii de securitate partea 1.” https://larics.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-sondaj-INSCOP-barometru-LARICS-partea-1.pdf.

—. 2018b. „Barometrul culturii de securitate partea 2.” https://larics.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport-sondaj-INSCOP-barometru-LARICS-partea-2.pdf.

—. 2018c. „Neîncrederea în instituții domină cultura de securitate a românilor.” https://larics.ro/neincrederea-institutii-domina-cultura-de-securitate-romanilor/

—. 2022. „Barometrul de securitate al României.” https://larics.ro/barometrul-de-securitate al-romaniei/.

Lesenciuc, Cozmanciuc. 2022. „Cultura de securitate – încercare de operaționalizare conceptuală pe coordonate constructiviste.” Gândirea Militară Românescă (1): 124-141.

Lincoln, Lames R. și Didier Guillot. 2004. ”Durkheim and Organizational Culture.”

IRLE Working Paper No. 108-04. https://irle.berkeley.edu/files/2004/Durkheim-and Organizational-Culture.pdf.

Lungu, Ciprian, Ruxandra Buluc și Ioan Deac. 2018. Promovarea culturii de securitate: raport. București: Top Form.

Mihai, Ioan-Cosmin, Petre-Dan Cîmpean, Sabin Popescu și Alina-Camelia Vasilescu. 2022.

„Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României.” Studiul nr. 2. http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/SPOS-2021.-Studiul-2.-Rezilienta-strategica-a-Uniunii-Europene_final_site.pdf.

NATO. 1949. „Tratatul NORD-ATLANTIC.” https://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf.

—. 2016a. ”Information Warfare.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/5/pdf/2005-deepportal4-information-warfare.pdf.

—. 2016b. ”Warsaw Summit Communiqué.” https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm.

—. 2022. „Declarația Summitului NATO de la Madrid.” https://www.mae.ro/node/59136.

Piwowarski, Juliusz. 2017. ”Three Pilars of Security Culture.” Security Dimensions (No.22): 16-27.

https://www.researchgate.net/profile/Juliusz-Piwowarski/publication/323243164_Three_

Pillars_of_Security_Culture/links/5a883550458515b8af91b64f/Three-Pillars-of-SecurityCulture.pdf, accesat la 24 iul 2022.

presidency.ro. 2015a. „Ghidul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada

-2019.” https://www.presidency.ro/ro/presa/securitate-nationala-si-aparare/ghidulstrategiei-nationale-de-aparare-a-tarii-pentru-perioada-2015-2019.

—. 2015b. „Strategia Națională de Apărare a Țarii pentru perioada 2015-2020.” https://www.presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf.

—. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.” https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf.

Roer, Kai. 2015. Build a Security Culture. IT Governance Publishing.

StrategicThinking. 2022. „Sondaj de opinie. Proiect: AGENDA ROMÂNIA 2050. O conversație despre viitorul României.” https://www.strategicthinking.ro/iulie-2022-sondaj de-opinie-proiect-agenda-romania-2050-o-conversatie-despre-viitorul-romaniei/.

Ullman, Harlan. 2021. Al cincilea cavaler al apocalipsei și noul MAD. București: Editura Militară.

Uniunea Europeană. 2012. „Abordarea UE în materie de reziliență: să învățăm din crizele în domeniul securității alimentare.” Bruxelles: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu COM/2012/0586 final.

Zaman, Rashed Uz. 2009. ”Strategic Culture: A «Cultural» Understanding of War.” Comparative Strategy 28 (1): 68-88. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495930802679785.

Downloads

Published

2023-07-05

Issue

Section

Articole