Hibrid – concept definitoriu al războaielor, operațiilor și amenințărilor specifice secolului 21

Authors

  • LUPULESCU Georgiana-Daniela Ministerul Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-19

Keywords:

amenințări hibride;, război hibrid;, operații psihologice; cyber; terorism; dezinformare;, propagandă

Abstract

Amenințările hibride, precum și războiul hibrid au devenit o constantă a secolului în care trăim, primind  de-a lungul timpului numeroase definiții, care clarifică într-o măsură mai mică sau mai mare aceste concepte, caracterizate, în principal, de ambiguitate atât în ceea ce privește mijloacele, cât și forțele implicate sau zona geografică de ducere a luptei. Ideea de a încerca să definești un concept apărut din necesitatea de a îngloba tot ceea ce este cunoscut în materie de tehnici, mijloace, metode și instrumente, dar și ceea ce va apărea în viitorul nu foarte îndepărtat, grație fulminantei evoluții tehnologice, folosite de actori statali și nonstatali în încercarea de a-și atinge scopuri dintre cele mai diverse, militare, politice, sociale sau chiar economice, poate fi cel puțin derizorie.Lucrarea de față își propune să realizeze o scurtă prezentare a literaturii relevante în legătură cu amenințările, operațiile și războaiele hibride, pornind de la prima încercare de a le defini și până la noi atribute, adăugate între timp. Vom analiza caracteristici, tipuri, actori implicați și obiective urmărite de aceștia, rezultate din combinarea mai multor tehnici, metode sau instrumente.

References

Administrația Prezidențială. 2015. “Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada

-2019.” https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf.

—. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.”

Almäng, Jan. 2019. ”War, vagueness and hybrid war.” Defence Studies 19 (2): 189-204

Cederberg, Aapo și Pasi Eronen. 2015. ”How can Societies be Defended against Hybrid Threats.” Geneva Centre for Security Policy (9).

Cîrdei, Ionuț Alin. 2016. ”Countering the hybrid threats.” Revista Academiei Forțelor Terestre(2): 113-119.

Comisia Europeană. 2018. „Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu.” https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10242-2018-INIT/ro/pdf.

Dempsey, Martin. 2015. ”The National Military Strategy of the United States of America.”

https://history.defense.gov/Historical-Sources/National-Military-Strategy/.

Department of Defense. 2005. ”National Defense Strategy of the United States.” https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nds/2005_NDS.pdf?ver=tFA4Qqo94ZB0x_S6uL0QEg%3d%3d.

EU vs DiSiNFO. 2022. ”Key Narratives in Pro-Kremlin Disinformation: «Nazis».” https://euvsdisinfo.eu/key-narratives-in-pro-kremlin-disinformation-nazis/#.

Galeotti, Mark. 2016. ”Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s new way of war?” Small Wars & Insurgencies 27 (2): 282-301.

Giannopoulos, Georgios, Hanna Smith și Marianthi Theocharidou. 2021. The lanscape of hybrid threats: A conceptual model. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Hoffman, Frank. 2007. Conflict in the 21st century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies.

—. 2009a. ”Further Thoughts on Hybrid Threats.” Small Wars Journal.

—. 2009b. ”Hybrid Warfare and Challenges.” JFQ (52): 34-48.

Janičatova, Silvie și Petra Mlejnková. 2021. ”The ambiguity of hybrid warfare: A qualitative content analysis of the United Kingdom’s political–military discourse on Russia’s hostile activities.” Contemporary Security Policy.

Jokinen, Janne și Magnus Normark. 2022. ”Hybrid threats from non-state actors: A taxonomy.” Hybrid CoE Research Report.

Kleckowska, Agata. 2020. ”States vs. non-state actors – a public international law perspective.” Hybrid CoE Strategic Analysis.

Mihai, Paul. 2022. „Provocări hibride de natură cibernetică.” Infosfera (2).

Mikac, Robert. 2022. ”Determination and Development of Definitions and Concepts of Hybrid Threats and Hybrid Wars: Comparison of Solutions at the Level of the European Union, NATO and Croatia.” Politics in Central Europe 18 (3): 355-374.

Ministry of Defense Czech Republic. 2021. ”The National Strategy for Countering Hybrid Interference of Czech Republic.” https://www.army.cz/assets/en/ministry-of-defence/basicdocuments/national-strategy---aj-final.pdf.

NATO. 2022. ”NATO 2022 Strategic Concept.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf.

Downloads

Published

2023-07-05

Issue

Section

Articole