MOTRICITATEA OMULUI – NECESITATE SOCIALĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în Armată, Universitatea Naționala de Apărare „CAROL I”

Abstract

Înţelegerea omului şi a integrării sale în societate implică abordări diferenţiate în funcţie de particularităţile sale de ordin psihic, fizic, social. În prezentul material surprindem în partea de început noţiuni fundamentale ale motricităţii, necesare înţelegerii acestui concept, apoi continuăm cu sublinierea unor trăsături ale motricităţii omului aflat în diferite perioade ale vârstei şi evoluţiei sale. A treia parte a lucrării evidenţiază o serie de aspecte particulare ale motricităţii omului în relaţia sa cu societatea precum şi importanţa activităţilor motrice în acest context.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în Armată, Universitatea Naționala de Apărare „CAROL I”

Născut la data de 20.05.1977 în localitatea Alba Iulia, judeţ Alba. Absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, al Facultăţii militare de educaţie fizică şi sport „General Virgil I. Bădulescu”, precum şi a altor forme de învăţământ şi cursuri care nu au făcut decât să fundamenteze şi să consolideze cunoştinţele dobândite în specialitatea educaţie fizică militară. Este profesor şi instructor de educaţie fizică militară de 12 ani la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în Armată, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, loc unde desfăşoară activităţi didactice, teoretice şi practice, dintr-o gamă largă de discipline sportive.

References

Cârstea, Ghe., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Ed. AN-DA, Bucureşti, 2000

Ciapa, G., Comunicarea în educaţia fizică militară, în Buletinul U.N.Ap. „Carol I”, Nr. 2/2015, Bucureşti, p.88 – 94

Dragnea, A., şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Ed.FEST, Bucureşti, 2006

Epuran, M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, ed. a II-a, Ed. FEST, Bucureşti, 2005

Epuran, M., Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Ed. FEST, Bucureşti, 2011,

Epuran, M., Horghidan, V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994

Guteworth, W. & Pohlmann, R., Biomecanik – Motorik. Gedanken zum Terminologieversuch von G. Schnabel. Theorie und Praxis der Korperkultur, 15 (6), 595 – 604, 1966

Larousse Le Petit, Dicţionar enciclopedic, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995

Published

2015-10-09

Issue

Section

Articole