Imagine copertă

MOTRICITATEA OMULUI – NECESITATE SOCIALĂ

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


Înţelegerea omului şi a integrării sale în societate implică abordări diferenţiate în funcţie de particularităţile sale de ordin psihic, fizic, social. În prezentul material surprindem în partea de început noţiuni fundamentale ale motricităţii, necesare înţelegerii acestui concept, apoi continuăm cu sublinierea unor trăsături ale motricităţii omului aflat în diferite perioade ale vârstei şi evoluţiei sale. A treia parte a lucrării evidenţiază o serie de aspecte particulare ale motricităţii omului în relaţia sa cu societatea precum şi importanţa activităţilor motrice în acest context.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cârstea, Ghe., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi Sportului, Ed. AN-DA, Bucureşti, 2000

Ciapa, G., Comunicarea în educaţia fizică militară, în Buletinul U.N.Ap. „Carol I”, Nr. 2/2015, Bucureşti, p.88 – 94

Dragnea, A., şi colab., Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică, Ed.FEST, Bucureşti, 2006

Epuran, M., Metodologia cercetării activităţilor corporale, ed. a II-a, Ed. FEST, Bucureşti, 2005

Epuran, M., Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Ed. FEST, Bucureşti, 2011,

Epuran, M., Horghidan, V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994

Guteworth, W. & Pohlmann, R., Biomecanik – Motorik. Gedanken zum Terminologieversuch von G. Schnabel. Theorie und Praxis der Korperkultur, 15 (6), 595 – 604, 1966

Larousse Le Petit, Dicţionar enciclopedic, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com