Militarii, protecția datelor personale și jurnalismul detractor. Legislație și jurisprudență (partea întâi)

Authors

  • Florin MACIU Ministerul Apărării Naționale
  • Armand MACIU Ministerul Apărării Naționale

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-13

Keywords:

drepturi fundamentale;, conflict;, proporționalitate;, CEDO;, CJUE;, viață privată;, protecția datelor personale;, libertatea de exprimare

Abstract

Puține drepturi fundamentale sunt absolute. Aceasta înseamnă că exercițiul celorlalte, care sunt relative, poate fi, uneori, restrâns, îngrădit, limitat. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal intră în această ultimă categorie; această realitate juridică trebuie luată în considerare, în raport cu funcția pe care acest drept o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. Am văzut și vom vedea, în continuare, că dreptul la protecția datelor personale și cel la o viață privată pot intra în divergență, coliziune, litigiu cu libertatea de exprimare, un alt drept fundamental, care are două ramuri, libertatea de a informa și cea de a fi informat. În această privință, ne-au stabilit norme Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene

References

Bogdan, Dragoș și Irina Andreea Micu. 2018. „CEDO. Date personale. Sănătate. Divulgare de către medicul psihiatru către jurnaliști și familie. Cauza Mockute c. Lituaniei.” https://www.juridice.ro/567825/cedo-date-personale-sanatate-divulgare-de-catre-medicul-

psihiatru-catre-jurnalisti-si-familie-cauza-mockute-c-lituaniei.html.

Constantin, Antonia-Eleonora. 2020. „Articolul 8 din convenție. Viață privată.” Revista PRO LEGE. http://revistaprolege.ro/wp-content/uploads/2020/12/Pro-Lege-4_2020.pdf.

European Court of Human Rights. 2019. „Protecția datelor cu caracter personal.” https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_RON.pdf.

—. 2020. „Frâncu v. România - 69356/13.” https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-12963%22]}.

—. 2021. „Ghid privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/Case-law-Guide_Terrorisme-31_08_2021_RO.pdf.

InfoCuria Case-law. 2003. ”Case 101/01 Bodil Lindqvist.” https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14148320.

Institutul European din România. 2003. „Cauza C-101/01 Procedură penală împotriva

Bodil Lindqvist.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/rezumate-cjue/62001J0101.pdf.

—. 2015. „Cauza Couderc și Hachette Filipacchi associés împotriva Franței.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/Couderc-si-Hachette-Filipacchi-Associes-impotriva-Frantei.pdf.

—. 2016. „Bédat împotriva Elveţiei.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Cauza-BEDAT-%C3%AEmpotriva-Elve%C8%9Biei.pdf.

—. 2017. „Cauza Bărbulescu împotriva României.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/B%C4%83rbulescu-%C3%AEmpotriva-Rom%C3%A2niei.pdf.

—. 2018. „Cauza Libert împotriva Franței.” http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/12/

Libert-impotriva-Frantei.pdf.

LegeAZ. 2005. „Vetter contra Franței.” https://legeaz.net/hotarari-cedo/vetter-contra-frantei-2x5.

Motoc, Iulia, interviu de Iolanda Bădiliță. 2016. „Iulia Motoc: «CEDO a ajutat țările din estul Europei să recupereze o întreagă paletă de drepturi, de la dreptul la libertate, la dreptul de proprietate»”. https://moldova.europalibera.org/a/27697658.html.

Roman, Florica. 2016a. „CEDO – Penalizarea jurnaliștilor pentru publicarea de informații nepublice din dosarele penale este justificată.” https://floricaroman.wordpress.

com/2016/04/04/cedo-penalizarea-jurnalistilor-pentru-publicarea-de-informatii-nepublice-din-dosarele-penale-este-justitificata/.

—. 2016b. „Nimeni nu este mai presus de lege.” Comentarii existente la 7 februarie 2023.

https://floricaroman.wordpress.com/about/.Țărnă, Alexandru. 2021. „Jurisprudența CEDO în materia colectării datelor cu caracter

personal.” http://aap.gov.md/files/publicatii/ri+/articole/20/11.pdf.

UK in a changing Europe. 2020. ”What is the difference between the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights and the European Court of Justice?”

https://ukandeu.ac.uk/the-facts/whats-the-difference-between-the-european-convention-on-human-rights-the-european-court-of-human-rights-and-the-european-court-of-justice/.

Wikipedia. 2021. ”European Union and the European Convention on Human Rights.” https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_and_the_European_Convention_on_Human_Rights.

—. fără an. ”Opinion 2/13.” Accesat 5 februarie 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_2/13

Downloads

Published

2023-04-07

Issue

Section

Articole