Învățământ militar superior centrat pe rezultatele învățării cuantificabile

Authors

  • Lucian Valeriu SCIPANOV Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Alin BODESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-08

Keywords:

nvățământ militar superior;, rezultatele învățării;, reziliența sistemului de învățământ militar superior.

Abstract

Acest articol propune o serie de soluții potențiale privind adaptarea învățământului militar superior la tendințele educației, centrate pe rezultatele învățării. Acestea se bazează pe competențe militare specifice, astfel cum sunt recomandate de instituțiile naționale de specialitate, având ca scop adoptarea cerințelor Cadrului European al Calificărilor (EQF). Analiza noastră și modelul propus au ca bază Cadrul Sectorial al Calificărilor pentru Profesia de Ofițer Militar (SQF-MILOF), propus de Colegiul European de Securitate și Apărare (ESDC) și recunoscut de Comitetul Militar al Uniunii Europene în 2021. Relevanța acestei abordări derivă din faptul că sistemul utilizat de ESDC va sta la baza dezvoltării unui model bazat pe rezultatele învățării, adaptat cadrului național de pregătire a viitorilor comandanți și ofițeri de stat major. Ne propunem să dezvoltăm și să promovăm acest model, ca soluție aliniată la standardele europene în materie.

Author Biography

Lucian Valeriu SCIPANOV , Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în 1973 în Tulcea, absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, în 1997 şi al Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012. În prezent ocup postul de instructor superior în Departamentul forţe navale din Facultatea de comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Principalele activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul departamentului sunt legate de executarea atribuţiilor didactice specifice domeniului educaţional. Aceste atribuţii sunt materializate prin activităţi de predare şi participare la cursuri, planificare şi desfăşurare de exerciţii şi studii de stat major, elaborare cursuri, publicaţii, articole, alte activităţi specifice domeniului epistemologic al ştiinţei militare, caracteristice specialităţii Artă Militară Forţe Navale.

References

CEDEFOP. 2017. ”Defining, writing and applying learning outcomes. A European handbook.” https://www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf.

Comisia Europeană. 2021. „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi.” https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=676.

ESDC. 2021a. ”Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF.” https://esdc.europa.eu/documentation/the-sectoral-qualifications-framework-for-the-military-officer-profession-sqf-milof-package/.

—. 2021b. ”Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF Volume I.” https://data.europa.eu/doi/10.2871/37724.

—. 2021c. ”Sectoral Qualifications Framework for the Military Officer Profession – SQF-MILOF Volume II.” https://data.europa.eu/doi/10.2871/352713.

EUR-Lex. 2017. „Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H0615(01).

Nr.1/2023, IANUARIE-MARTIE https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-08111

UniversitÃTii NaTionale de ApÃrare „Carol I”

BULETINUL, ,—.2020. ”Council Decision (CFSP) 2020/1515 of 19 October 2020 establishing a European Security and Defence College, and repealing Decision (CFSP) 2016/2382.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1515.

Guvernul României. 2000. „Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24105.

Parlamentul României. 2011. „Legea educației naționale nr. 1.” https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf.

—. 2021. „LEGEA nr. 164, din 18 iunie 2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019.”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243387.

Downloads

Published

2023-04-07

Issue

Section

Articole