TEHNICILE ŞI MIJLOACELE DE MANIPULARE ÎN OPERAŢIILE PSIHOLOGICE

Authors

  • Florica-Carmen IRIMIA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Operaţiile psihologice vizează omul, psihicul acestuia, dar şi grupurile umane aparţinând atât populaţiei civile, cât şi forţelor armate. Operaţiile psihologice vizează procesele cognitive, afective şi volitive, modificarea sentimentelor, producerea unor emoţii puternice şi supunerea voinţei individuale sau colective; toate acestea au loc la cele mai profunde niveluri ale conştiinţei (nu se văd) şi se materializează în efecte (care sunt vizibile). Războiul modern înglobează operaţiile psihologice în derularea lui, acestea ajungând să realizeze modificări atitudinale şi comportamentale, fiind un veritabil multiplicator. Operaţiile psihologice întrebuinţează limbaj, imagini şi informaţii pentru a asalta mintea, a leza moralul şi a schimba voinţa. Toate acestea având drept scop înfrângerea adversarului cu pierderi cât mai mici. Persuasiunea întreţine un anumit raport cu manipularea.

Author Biography

Florica-Carmen IRIMIA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Irimia Florica-Carmen, născută la data de 01.03.1973, în localitatea Bucureşti, cu domiciliul stabil în Bucureşti, doi copii. Din anul 1991 angajată la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, absolventă a Licelului Grigore Moisil, a Facultăţii de psihologie, sociologie şi pedagogie din cadrul Universităţii Hyperion. În anul 2012 a absolvit doctoratul în domeniul Stiinţe Militare din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. În prezent ocupă funcţia de corector la Editura UNAp.

References

Piotr Wierzbicki, Structura minciunii, Editura Nemira, Bucureşti, 1996,.

Teodor Frunzeti, Managementul manipulării, în Revista Infocom, nr. 1/1999.

Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Editura Nemira, Bucureşti, 1997.

Pantilimon Golu, Psihologie socială, Editura Hyperion, Bucureşti, 2000.

Constantin Hariuc, Protecţia împotriva agresiunii psihologice, Editura Militară, Bucureşti, 1994.

Doina Bumbuţ, Contracararea efectelor influenţării psihologice în operaţiuni militare altele decât războiul, Editura AISM, Bucureşti, 2001.

Mugny, G., Perez, J.A., Strategii de influenţă socială şi de persuasiune, în Psihologie socială – aspecte contemporne, Editura Polirom, Iaşi, 1996.

Published

2015-07-06

Issue

Section

Articole