Imagine copertă

TEHNICILE ŞI MIJLOACELE DE MANIPULARE ÎN OPERAŢIILE PSIHOLOGICE

Florica-Carmen IRIMIA

Abstract


Operaţiile psihologice vizează omul, psihicul acestuia, dar şi grupurile umane aparţinând atât populaţiei civile, cât şi forţelor armate. Operaţiile psihologice vizează procesele cognitive, afective şi volitive, modificarea sentimentelor, producerea unor emoţii puternice şi supunerea voinţei individuale sau colective; toate acestea au loc la cele mai profunde niveluri ale conştiinţei (nu se văd) şi se materializează în efecte (care sunt vizibile). Războiul modern înglobează operaţiile psihologice în derularea lui, acestea ajungând să realizeze modificări atitudinale şi comportamentale, fiind un veritabil multiplicator. Operaţiile psihologice întrebuinţează limbaj, imagini şi informaţii pentru a asalta mintea, a leza moralul şi a schimba voinţa. Toate acestea având drept scop înfrângerea adversarului cu pierderi cât mai mici. Persuasiunea întreţine un anumit raport cu manipularea.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Piotr Wierzbicki, Structura minciunii, Editura Nemira, Bucureşti, 1996,.

Teodor Frunzeti, Managementul manipulării, în Revista Infocom, nr. 1/1999.

Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Editura Nemira, Bucureşti, 1997.

Pantilimon Golu, Psihologie socială, Editura Hyperion, Bucureşti, 2000.

Constantin Hariuc, Protecţia împotriva agresiunii psihologice, Editura Militară, Bucureşti, 1994.

Doina Bumbuţ, Contracararea efectelor influenţării psihologice în operaţiuni militare altele decât războiul, Editura AISM, Bucureşti, 2001.

Mugny, G., Perez, J.A., Strategii de influenţă socială şi de persuasiune, în Psihologie socială – aspecte contemporne, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com