STRATAGEMELE LUI HANNIBAL

Authors

  • Mădălina STRECHIE Universitatea din Craiova

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-91

Keywords:

conflict;, strategie;, dezastru;, surpriză;, pun;, abilitate;, special;, războinic

Abstract

Dușmanul cel mai înverșunat al Romei, cel care a înfrânt Roma de unul singur în cel de-al doilea război punic, Hannibal a fost unul dintre cei mai speciali războinici ai tuturor timpurilor, de aceea putem numi cel de-al doilea război punic războiul lui. A fost, prin toate acțiunile întreprinse de el, cu adevărat războiul lui cu Roma atât după toate teoriile de seamă despre război, cât mai ales prin faptul că talentatul general cartaginez a învins Roma la ea acasă, spulberând mitul invincibilității ei, de cetate a lui Marte. Nu greșim atunci când afirmăm că Hannibal ar fi învins și pe zeul războiului în acest conflict.De la începutul ostilităților militare până la sfârșitul lor, strategul desăvârșit al punilor a controlat întru totul teatrul de operații, chiar a fost regizorul unic al acestuia, punând inamicul lui, Roma, în cea mai dezastruoasă situație din toate timpurile. Practic, Hannibal a eliminat eșalonul de comandă al armatei romane, dar și armata romană care a fost spulberată în trei bătălii succesive, la Trebia, Trasimenus și Cannae, ajungând să amenințe Roma însăși prin celebrul episod ante portas. Chiar dacă războiul lui Hannibal nu s-a soldat cu pacea lui Hannibal, intenția genialului general a fost de a elimina Roma, ca forță armată și ca forță economică, obiectiv pe deplin îndeplinit pe parcursul operațiilor militare. Detaliul care i-a scăpat a fost tenacitatea romană, cea care i-a furat pacea, dar Hannibal are întru totul paternitatea războiului secund dintre puni și romani, fiind, până astăzi, un geniu al artei războiului, neegalat încă.

Author Biography

Mădălina STRECHIE , Universitatea din Craiova

Născută la data 14. 12. 1976, localitatea Vintilă-Vodă, Județul Buzău, Mădălina Strechie este absolventă a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere și Istorie, promoţia 1999, fiind șefă de promoție. Deţine titlul de doctor în ISTORIE, acordat în anul 2008 de către Universitatea  din Craiova.

Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat și de doctorat, stagii de pregătire. Din 2016 este doctor habil. în domeniul ISTORIE în cadrul IOSUD, Universitatea din Craiova, având calitatea de conducător de doctorat.

De profesie cadru didactic titular şi-a desfășurat și își desfășoară activitatea, în calitate de Profesor univ. dr. habil. la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere și în cadrul Școlii doctorale de Științe Sociale și Umaniste, din cadrul IOSUD a Universității din Craiova.

 

Are o vastă activitate științifică (cercetări efectuate, cursuri predate), fiind autoare de cărţi  ca unic autor și în colaborare (18 din care: 7 ca unic autor și 11 în calitate de editor, sau coordonator) titlul de referință este teza de doctorat cu titlul: Condiția femeii în cadrul familiei romane de origine ecvestră în perioada Principatului, Teză de doctorat, Editura Universitaria, Cod CNCSIS 130, Craiova, 2008, 454 pagini, ISBN: 978-973-742-982-7, publicată în două ediții și a mai multor articole şi comunicări științifice, apărute la editura Universitaria, Universității de Vest din Timișoara, a Academiei Forțelor Terestre, „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Arhipelag XXI Press din Târgu Mureș, Sitech Craiova, Pro Universitaria, Universul Juridic etc. în publicaţii din ţară precum: “The Punic Wars: a “clash of civilizations” in Antiquity”, din The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 2, Economic, Social and Administrative approaches to The Knowledge-Based Organization, 11-13 june 2015, “ Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2015, pp. 370-375, ISSN 1843-6722. indexat ISI Thomas Reuteurs, ISI Web of Knowledge http://apps.isiknowledge.com, sau în străinătate precum: STRECHIE Mădălina, autor : Chapter 4: ”The Cult of personality in Some Ancient Civilizations: Mentalities and Communication Strategies” in ***Uncertainty Communication Solution in Neutrosophic Key, Florentin Smarandache, Bianca Teodorescu, Mirela Teodorescu (Editors), Belgium, Bruxelles, Editura EuropaNova asbl, 2015, 104 p., ISBN:978-1-59973-371-5, pp. 49-65 și altele.

 

References

Bagnall, Nigel. 2018. Războaiele punice. 264-146 î. Hr. București: Editura Litera.

Clausewitz, Carl von. 2014. Despre război. București: Editura Antet XX Press.

Machiavelli, Niccolo. 1999. Arta războiului. Oradea: Editura Antet.

Mills, Clifford W. 2008. Ancient World Leaders. Hannibal . New York: Chelsea House Publishers.

Strechie, Mădălina. 2015. “The Punic Wars: a «clash of civilizations» in Antiquity”. The 21st International

Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 2, Economic, Social

and Administrative approaches to The Knowledge-Based Organization. Sibiu: ”Nicolae Bălcescu”

Land Forces Academy Publishing House.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022

—. 2016. „Hannibal, strateg model.” Acta Centri Lucusiensis (Centrul de Studii DacoRomanistice

Lucus). Nr. 4 B. www.laurlucus.ro/acta-centri-lucusiensis/acl-nr-4b2016.

—. 2019. ”Forms of Terrorism in Ancient Rome.” The 25th International Conference THE KNOWLEDGE

- BASED ORGANIZATION, Conference Proceedings 2, Economic, Social and Administrative

Approaches to the Knowledge – Based Organization. Sibiu: ”Nicolae Bălcescu” Land Forces

Academy Publishing House.

—. 2020. ”The emotion at Rome in front of Hannibal described by Livy.” The Dialogue of Multicultural

Discourse. History, Political Sciences, International Relations. Târgu-Mureș: Editura Arhipelag

XXI Press.

Tzu, Sun. 2004. Arta războiului. Editura Samizdat

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole