IMPACTUL ROBOTICII ȘI INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ASUPRA ACȚIUNILOR MILITARE VIITOARE

Authors

  • Silviu-Iulian GIMIGA Brigădă 10 Geniu „Dunărea de Jos”

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-89

Keywords:

: tehnologie;, robotică;, inteligenţă artificială;, conflicte;, progres tehnologic

Abstract

Robotica și inteligența artificială sunt tehnologii de vârf care deschid noi frontiere pentru civilizația umană. Hotărârile  recente ale organizațiilor militare internaționale au inițiat programe majore de dezvoltare a noilor tehnologii, care conduc societatea către modernism și asigură securitate sporită locuitorilor întregii planete. Dinamica progresului tehnologic este în continuă creștere, datorită avantajelor economice și militare, iar dorința cercetărilor și oamenilor de știință, de a atinge limite nemaiîntâlnite este rezultatul provocărilor pe care le primim permanent. Fizionomia conflictelor militare devine complexă, datorită dezvoltării fără precedent a tehnologiilor militare moderne, care, îmbinate cu tehnologiile convenționale, schimbă modalitățile de abordare a planificării și principiilor de întrebuinţare în operaţie a forţelor şi mijloacelor

Author Biography

Silviu-Iulian GIMIGA, Brigădă 10 Geniu „Dunărea de Jos”

Colonel drd. Gimiga Silviu-Iulian este născut la data 31 iulie 1974, în comuna Gropniţa, județul Iaşi.

Ofițerul este absolvent al Institutului Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait Donici”, promoţia 1996. Începând cu anul 2021 este student doctorand în domeniul Ştiinţe militare în cadrul Școlii doctorale a Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Pe parcursul carierei militare a ocupat o serie de funcţii de execuţie şi de conducere, în unităţi militare de nivel tactic şi operativ, în prezent fiind locțiitor al comandantului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

Experienţa acumulată m-a determinat să public câteva articole în cadrul programului de doctorat pentru a parcurge cercetarea ştiinţifică necesară obținerii titlului de doctor în științe militare.

Pregătirea postuniversitară constă în absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, astfel:

  • Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, master conducere interarme forțe terestre, promoţia 2012;
  • Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, curs avansat de operaţii întrunite pentru ofiţeri de stat major (AJOSOC), seria 2015.

 

References

Administrația Prezidențială. 2020. „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_

Tarii_2020_2024.pdf.

BAE Systems. 2022. ”Future technologies.” https://www.baesystems.com/en/what-we-do/futuretechnologies.

Correia, João. 2019. ”Military capabilities and the strategic planning conundrum.” Security and Defence

Quarterly vol. 24 (nr. 2).

DARPA. fără an. ”AI Next Campaign”. Accesat 26 septembrie 2022. https://www.darpa.mil/work-withus/ai-next-campaign.

Doaré, Ronan, Didier Danet, Jean-Paul Hanon și Gérard de Boisboissel. 2014. Robots on the battlefields.

Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press.

Dogaru, Manuel. 2015. „Considerații asupra evoluției modelării și simulărilor militare.” Buletinul

Universității Naționale de Apărare „Carol I” vol. 2 (nr. 3): 82.

Dughin, Aleksandr G. 2011. Bazele geopoliticii. București: Editura Eurasiatica.ro.

Ene, Petru-Viorel. 2019. „Beneficii și riscuri în domeniul inteligenței artificiale.” Conferința științifică

internațională Gândirea Militară Românească.

Gimiga, Silviu-Iulian. 2021. „Impactul tehnologiei asupra procesului de planificare şi luare a deciziei.”

Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I“ vol. 10 (nr. 3): 114.

Guvernul României. 2022. „Ședințe de Guvern”. https://gov.ro/ro/stiri/informatie-de-presa-privindactele-normative-aprobate-in-cadrul-edintei-guvernului-romaniei-din-9-noiembrie-2022&page=1.

Harari, Yuval Noah. 2017. Sapiens: Scurtă istorie a omenirii. Iași: Editura Polirom.

Iordache, Lt. Valentin-Marian. 2020. „Implicaţiile dezvoltării tehnologice asupra siguranţei şi eficienţei în

cadrul proceselor organizaţionale din domeniul aeronautic.” Gândirea militară românească (nr. 1): 236.

NATO. 2022a. ”NATO steps up engagement with private sector on emerging technologies”. https://

www.nato.int/cps/en/natohq/news_207258.htm?selectedLocale=en.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Decembrie 2022 75

—. 2022b. ”NATO 2022 Strategic Concept”. https://www.nato.int/strategic-concept/.

NATO Science and Technology Organization. fără an. The von Kármán Medal. Accesat 30 octombrie

https://www.sto.nato.int/Pages/theodore-von-karman.aspx.

Petrescu, Dan-Lucian. 2015. „Scenariul militar, cadru conceptual fundamental pentru exercițiile

desfășurate la nivel tactic-operativ întrunit.” Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I“

vol. 2 (nr. 1): 215.

Portal Legislativ. 2020. „Hotărârea nr. 22 a ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru

aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024”. https://legislatie.

just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227499.

Stanciu, Cristian-Octavian. 2015. „Implicaţiile sistemelor şi tehnologiilor moderne în redefinirea unor

noi concepte doctrinare.” Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I“ vol. 2 (nr. 1): 161.

Ullman, Harlan. 2021. Al cincilea cavaler al apocalipsei şi noul M.A.D. Bucureşti: Editura Militară

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole