RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ RĂZBOIUL RUSO-GEORGIAN

Authors

  • Madălina PREDA (DAVIDOIU) Baza logistică navală PONTICA

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-87

Keywords:

conflict armat;, drept umanitar, ; CEDO;, drepturi;., civili

Abstract

Valoarea normativă și cea practică a protejării civililor în timpul conflictelor armate, a respectării exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, chiar și în conflicte armate cu caracter internațional, sunt de necontestat. Schimbarea formelor și a mijloacelor utilizate în luptele armate duce la încălcări ale prevederilor dreptului internațional umanitar. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a efectuat, în cazul Georgia contra Rusia, o conexiune între drepturile fundamentale, incluse în Convenția europeană a drepturilor omului și cetățeanului, și drepturile protejate prin legile conflictelor armate, decizie de importanță deosebită în actualul context de securitate din sud-estul Europei.

Author Biography

Madălina PREDA (DAVIDOIU), Baza logistică navală PONTICA

Născută la data de 27 ianuarie 1982, în localitatea Câmpulung Muscel, Mădălina PREDA (DAVIDOIU) este absolventă a Universității OVIDIUS din Constanța, Facultatea de drept, promoția 2004.

Pregătirea academică și-a completat-o prin absolvirea studiilor universitare de masterat și a unor stagii de pregătire, fiind în prezent, student doctorand la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Este autorul mai multor articole și comunicări științifice printre care:

„Evoluția cadrului legal privind planificarea apărării”, publicat în Buletinul UNAp nr.4/2020; „Restrângeri ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pe timpul stării de urgență generate de pandemia Covid-19”, publicat în Gândirea militară românească nr.2/2021; „European institutions and mechanisms for protection of fundamental right and freedoms of military personnel”, Conferința Internațională Strategii XXI, volumul XVII – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă și stat-major, București, 18-19 martie 2021.

De profesie consilier juridic, își desfășoară activitatea la Baza logistică navală PONTICA.

References

Asociația Română de drept Umanitar. fără an. Convenția privind legile și obiceiurile războiului, Haga,

octombrie 1907.

CEDO. 2021. ”Case of Georgia v. Russia (II).” Aplicația 38263/08, pronunțată la data de 21.01.2021.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-207757%22]}.

Chifu, Iulian, Monica Oproiu și Narciz Bălășoiu. 2010. Războiul Ruso-Georgian, Reacțiile decidenților

în timpul crizei. București: Editura Curtea Veche.

Consiliul Uniunii Europene. 2009. “Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict

in Georgia.” Report. https://www.mpil.de/en/pub/publications/archive/independent_international_

fact.cfm.

Crucea Roșie. fără an. Convenția de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din

forţele armate în campanie, din 12 august 1949.

—. fără an. Convenția de la Geneva pentru îmbunătăţirea sorții răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor

din forţele armate pe mare, din 12 august 1949.

—. fără an. Convenția de la Geneva privitoare la protecția persoanelor civile în timp de război, din

august 1949.

—. fără an. Convenția de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război, din 12 august 1949.

Dzehtsiarou, Konstantin. 2021. ”Georgia v. Russia (II).” American Journal of International Law 115 (2):

-294. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3120615/1/georgia-v-russia-ii.pdf.

OHCHR. 2022. ”New report by UN Human Rights shows the shocking toll of the war in Ukraine.”

https://reliefweb.int/report/ukraine/new-report-un-human-rights-shows-shocking-toll-war-ukraineenruuk.

ONU. 2022. ”War crimes have been committed in Ukraine conflict, top UN human rights inquiry

reveals.” https://news.un.org/en/story/2022/09/1127691.

OSCE. 2008. ”Ethnic Cleansing of Georgians Resulted from Russian Invasion and Occupation since

August 8, 2008.” https://www.osce.org/files/f/documents/6/b/34091.pdf.

Portal Legislativ. fără an. PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 1, din 10 iunie 1977 la convențiile de la Geneva

din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole