NOI AMENINŢĂRI ŞI VULNERABILITĂŢI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL CONFLICTULUI DIN UCRAINA

Authors

  • Cezar-Cristian ALDEA Brigada 1 RSA „Nicolae Dăscălescu

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-85

Keywords:

geopolitică;, arme de distrugere în masă;, atacuri cibernetice;, schimbări climatice

Abstract

Evenimentele desfăşurate la sfârşitul secolului XX au condus la transformări importante care au determinat  reconfigurarea mediului geopolitic şi geostrategic din punctul de vedere al diversităţii riscurilor, ameninţărilor şi intereselor actorilor implicaţi. Rusia reprezintă un element cheie în stabilirea noii arhitecturi de securitate, aceasta îşi concentrează toate forţele şi mijloacele necesare asupra menţinerii influenţei în spaţiul est-european. În acest articol, voi aborda principalele ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale, deduse în urma operaţiunii militare pe care o desfăşoară Rusia în Ucraina cu scopul reconfigurării mediului de securitate şi restabilirii unei noi ordini mondiale, şi anume, regiunea Mării Negre, armele de distrugere în masă, atacurile cibernetice, schimbările climatice şi, nu în ultimul rând, fluxul refugiaţilor. Toate aceste noi riscuri și amenințări la adresa securității naționale demonstrează încă o dată rolul strategic al României în modelarea arhitecturii de securitate la nivel global. Întărirea securității naționale a României este un element cheie în următorii ani, în contextul imprevizibil al mediului regional de securitate.

Author Biography

Cezar-Cristian ALDEA, Brigada 1 RSA „Nicolae Dăscălescu

Născut la data 20.09.1979, localitatea Zămeşti, Cezar-Cristian  ALDEA  este absolvent al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, promoţia 2002.Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare  de masterat, masterat în conducere în 2017 la Universtatea Naţională de Apărare „Carol I”. De profesie ofiţer, îşi desfăşoară activitatea, în calitate de comandant la U.M. 01493
Vâlcele (B 5 RSA „Horea”).

References

Çelikpala, Mitat. 2020. ”Security in the Black Sea Region.” Policy Report II. https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Security_in_the_Black_

Sea_Region.pdf.

Hâldan, Romulus. 2018. Vectorii puterii militare a Rusiei – Între realitate, propagandă, reclamă și

dezinformare. București: Editura Top Form.

Heise, Rene. 2021. ”NATO is responding to new challenges posed by climate change.” NATO Review.

https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/04/01/nato-is-responding-to-new-challengesposed-by-climate-change/index.html.

IOM Ukraine. 2022. ”Ukraine – Internal Displacement Report – General Population Survey Round 2

(24 March - 1 April 2022).” https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/

IOM%20IDP%20Estimates%20UKR%2016MAR2022_Round%201%20full%20report_v2.pdf.

NATO. 2020. ”NATO 2030: United for a New Era, Analysys and recommendations of the reflection

group appointed by the Nato Secretary General.” https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/

pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf.

NATO Public Diplomacy Division. 2019. ”NATO Encyclopedia 2019.” https://www.nato.int/nato_

static_fl2014/assets/pdf/2020/1/pdf/2019-nato-encyclopedia-eng.pdf.

Rühle, Michael. 2021. ”NATO and the Climate Change Challenge.” Internationale Politik Quarterly.

https://ip-quarterly.com/de/user/239/michael-ruehle.

Secretariatul General al Guvernului. 2021. „Strategia de securitate cibernetică a României 2021-2026.”

http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/08/sr2dvm1746zwhc0fby5n.pdf.

Serviciul Român de Informații. 2020. „Inovare în serviciul cetățenilor.” Raportul de activitate al

Serviciului Român de Informații – 2019. https://www.sri.ro/assets/files/rapoarte/2019/raport_

activitate_2019.pdf

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole