OPERAȚIA ÎNTRUNITĂ – CONTINUITATEA UNUI INSTRUMENT FUNCȚIONAL

Authors

  • Alexandru CUCINSCHI Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Ion CHIORCEA Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța

DOI:

https://doi.org/10.53477/2065-8281-22-83

Keywords:

întrunit;, operație întrunită;, amenințare

Abstract

Odată cu apariția noțiunii de multidomeniu, tuturor elementelor cărora, până în prezent, li se asocia noțiunea de întrunit, fie că era vorba despre bătălie, operație sau formațiune (în sensul de structură), li se asociază această nouă noțiune la modă, care se pare că tinde să înlocuiască mai vechea noțiune de întrunit. Totuși, apreciem că noțiunii de întrunit nu trebuie să i  se știrbească nici din importanța pe care a avut-o până în prezent, în sensul de concept care a fost aplicat și s-a dovedit  funcțional, modelând în mare măsură dezvoltarea instrumentului militar de putere, și nici din posibilele evoluții ale acestui  concept, având în vedere baza solidă pe care, în prezent, pot considera că se află cei care au implementat un mod întrunit de operare. Astfel, în articolul de față ne propunem să expunem principalele raționamente care au condus la apariția și aplicarea acestui concept (întrunit) până în prezent, descriind apoi actualul mediu de securitate și implicațiile acestuia asupra nivelului operativ, pentru ca, ulterior, să propunem o completare a operației întrunite astfel încât aceasta să poată fi aplicată în condițiile
amenințărilor actuale și viitoare.

Author Biography

Alexandru CUCINSCHI, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut în anul 1982, Absolvent al liceului militar „Ștefan cel Mare” în anul 2000 și a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în anul 2005 a obținut diploma de inginer diplomat în navigație, echipamente de navigație și hidrografie. A absolvit pe lângă cursurile de carieră o serie de cursuri de specialitate precum cursul de control și abordaj al unei nave suspecte, la Centrul de Scafandri; curs de terminologie maritimă la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și curs de planificare a operațiilor la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. În perioada 2017-2019 a urmat cursurile Universitatății Naționale de Apărare „Carol I”, ca masterand în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major/Conducere Interarme Forţe Navale.

În prima parte a carierei a îndeplinit funcții la bordul navelor militare și în cadrul Statului Major al Forțelor Navale. Începând cu anul 2014 a ocupat funcții în Direcția Planificare Strategică și Divizia Multinațională Sud-Est, funcții prin prisma cărora a luat contact cu nivelul întrunit și strategic.  Începând cu anul 2019 își începe cariera didactică în Universitatea Națională de Apărare „Carol I” ca instructor avansat în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major/Departamentul Forțe Navale.În prezent este doctorand în Domeniul Științe Militare și activează ca instructor avansat și șef comisie didactică în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, având ca principale preocupări coordonarea studiilor practic-aplicative, desfășurarea cursurilor, seminariilor și laboratoarelor.

References

Brownlee, Romie L. și William J. Mullen III. 1988. ”Changing an Army. An Oral History of General

William E. DePuy, USA Retired.” https://history.army.mil/html/books/070/70-23/CMH_Pub_70-

pdf.

Carafano, James J. PhD. 2018. ”America’s Joint Force and the Domains of Warfare.” https://www.

heritage.org/sites/default/files/2017-09/2018_IndexOfUSMilitaryStrength_CARAFANO.pdf.

Del, Stewart. 2017. Victory Starts Here. A Short 45-Years History of the US Army Training and Doctrine

Command. Combat Studies Institute Press. US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth,

Kansas.

History.com Editors. 2018. ”Yom Kippur War. ”https://www.history.com/topics/middle-east/yomkippur-war.

Hooker, Richard D. Jr. și Christopher Coglianese. 1993. ”Operation Weserubung and the Origins of Joint

Warfare.” https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA528871.pdf.

Malkasian, Carter. 2014. ”Air land Battle and Modern Warfare.” International Forum on War History:

Proceedings.

Murray, Williamson. 2002. ”The Evolution of Joint Warfare.” https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/

a426537.pdf.

Rice, Mark A. Lieutenant/USN. 2007. ”THE PRACTICE OF OPERATIONAL ART IN OPERATION

WESERÜBUNG: The German invasion of Norway in 1940.” https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/

ADA470823.pdf.

Skinner, Douglas. 1988. ”Airland Battle Doctrine.” https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA202888.pdf.

TRADOC Pamphlet 525-3-1. 2018. ”The US Army in multi-domain operations 2028.” https://adminpubs.

tradoc.army.mil/pamphlets/TP525-3-1.pdf

Downloads

Published

2023-01-12

Issue

Section

Articole