SECURITATEA ENERGETICĂ ŞI CORIDOARELE ENERGETICE DIN BALCANI

Anca Ioana STĂNIŞTEANU

Abstract


Securitatea energetică este proba prin care politicile energetice mondiale sunt puse la încercare, o reamintire brutală a faptului că problemele precum poluarea aerului, colonialismul energetic şi chiar schimbarea climatică nu sunt, în nici un caz cele mai grave probleme cu care se confruntă economia energetică. Dacă nu se va putea satisface cererea energetică elementară, cerere care se estimează că se va dubla până în 2035, nici una dintre celelalte probleme nu va mai conta.
Securitatea energetică depăşeşte cu mult simplele chestiuni legate de aprovizionare. Oricât petrol sau gaz am descoperi, aceste nu vor avea nici o valoare dacă nu dispunem de infrastructură fizică, de stabilitate politică şi de resursele tehnice şi financiare de a le transporta către cei care au nevoie de ele criterii care devin, pe zi ce trece, din ce în ce mai greu de îndeplinit.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Barnett T.P.M., The Pentagon’s New Map, Putnam Publishing Group, New York, 2004.

Baumann Florian, Energy Security as multidimensional concept, în CAP Policy Analysis, no. 1, March 2008.

Cornell S., Jonsson A., Nilsson N., Häggström P., The Wider Black Sea Region: An emerging Hub in European Security, Silk Road Paper, Dec., Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center, Johns Hopkins University-SAIS, Washington / Uppsala University, Uppsala, 2006.

Dick Lugar, Energy Security is National Security, http://lugarsenate.gov/energy/security/index.html.

Friedman L. Thomas, Cald, plat şi aglomerat, Iaşi, Editura Polirom, 2010.

Klimov B., Geopolitics vs. Globalization in the Balkans: The New Rivalries in the Energy and Transport Sectors, Central European University, Budapest, 2003.

Matthias G., Where is the Eight Corridor? – The Pan-European Networks (PAN) and the Economic Significance of Eastern Europe and the Balkans, Current Concerns 9/10, Zurich, 2001; available at: http://www.currentconcerns.ch/archive/20010907.php

Mitchell V. John, Renewing Energy Security, Royal Institute of International Affairs, London, july 2002, online www.riia.org.

Moldovan N., Moldovan M., Unele consideraţii privind asigurarea securităţii energetice europene în condiţiile crizei economico-financiare, Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare, 15-16 aprilie 2010, Bucureşti, Secţiunea 1: Securitate şi Apărare, Vol. 1, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,Bucureşti, 2010.

Pop Adrian, Către o abordare holistică a securităţii energetice, ,,22” PLUS, anul XV, nr. 262, Ediţia scrisă din 11 noiembrie 2008.

Proninska Kamila, Energy and security: regional and global dimensions, în SIPRI Yearbook 2007 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2007.

Rădoi Florin, Securitatea energetică-concept şi realităţi, Forumul regional al energiei-FOREN, 2008.

Sartori N., Russia’s Energy Strategies in the Balkans, Interns Yearbook, Analytica, Skopje, 2009.

Smith M., Russian Energy Interest in the Balkans, Defence Academy of the United Kingdom, London, 2008, http://www.da.mod.uk/colleges/arag/document-listings /balkan/08(07)MAS.pdf.

Walker J.W., Learning strategic depth: implications of Turkey’s new foreign policy doctrine, Insight Turkey, Ankara, 2007.

Yergin Daniel, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs, March/April 2006, Vol. 86, No. 2.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com